Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2387/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về cách làm tròn số khi tính số ngày nghỉ hằng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2387/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hà Tất Thắng
Ngày ban hành: 17/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2387/LĐTBXH-ATLĐ
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam

Ngày 29/5/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 4623/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam về cách làm tròn số khi tính số ngày nghỉ hằng năm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điều 7 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau: “Sngày nghỉ hng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm đ tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phn thập phân lớn hơn hoặc bng 0.5 thì làm tròn lên 01 đơn vị”

Với trường hợp công nhân nêu tại Ví dụ của quý Công ty số ngày nghỉ phép năm tính như sau:

Tháng 2 số ngày nghỉ phép là (12/12) x 1 = 1 ngày phép;

Tháng 3 số ngày nghỉ phép là (14/12) x 1 = 1,16 ngày phép, làm tròn là 1 ngày phép.

Như vậy tổng số ngày nghỉ phép công nhân được hưởng là 02 ngày phép.

Đề nghị quý Công ty liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 10 Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ATLĐ(03 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Hà Tất Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2387/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về cách làm tròn số khi tính số ngày nghỉ hằng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.642
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85