Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 939/TTg-KTN năm 2013 phương án tiếp tục thực hiện Dự án Luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 939/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/TTg-KTN
V/v phương án tiếp tục thực hiện Dự án Luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3184/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 5 năm 2013) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4970/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2013) về phương án tiếp tục thực hiện Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc ưu tiên thực hiện đầu tư các hạng mục thông luồng kỹ thuật của Dự án Luồng tàu cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu (Dự án).

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung Dự án vào danh mục các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung phát hành trái phiếu tăng thêm để báo cáo Quốc hội; đồng thời, cho phép ứng trước vốn từ nguồn 20.000 tỷ đồng (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạm ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ) để thực hiện các hạng mục đê chắn sóng phía Nam và đoạn luồng biển nối vào kênh Tắt, đáp ứng tiến độ của Dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải.

3. Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện việc rà soát, phân kỳ, cắt giảm những hạng mục không cần thiết của Dự án; trên cơ sở đó, căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án, chỉ đạo triển khai theo đúng các quy định hiện hành. Lưu ý tổ chức thực hiện trước các hạng mục đê chắn sóng phía Nam và đoạn luồng biển nối vào kênh Tắt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các Vụ: KTTH, NC, V.III, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 939/TTg-KTN năm 2013 phương án tiếp tục thực hiện Dự án Luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149