Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 455/UBND-KGVX 2023 tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 2023 2024 Hà Nội

Số hiệu: 455/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hà Minh Hải
Ngày ban hành: 22/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/UBND-KGVX
V/v công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học ph thông năm học 2023 - 2024

Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: S Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình s 167/TTr-SGDĐT ngày 19/01/2023 và Tờ trình s 410/TTr-SGDĐT ngày 21/02/2023 của S Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyn sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học ph thông năm học 2023 - 2024.

Ủy ban nhân dân Thành ph chp thuận ch trương theo đề xut của S Giáo dục và Đào tạo v công tác tuyn sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học ph thông năm học 2023 - 2024 tại các Tờ trình nêu trên, giao S Giáo dục và Đào tạo:

1. Ban hành Kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị về công tác tuyn sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học ph thông năm học 2023 - 2024 đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

2. Thực hiện phương thức tuyn sinh vào lớp 10 trung học ph thông công lập không chuyên năm học 2023 - 2024 gm 03 bài thi: Toán, Ng Văn, Ngoại ngữ (thí sinh tự chọn một trong các th tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn) (T trình số 410/TTr-SGDĐT ngày 21/02/2023).

3. Thông báo phương thức t chức kỳ thi tuyn sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024; trin khai thực hiện bo đảm công khai, công bng, phn ánh đúng cht lượng dạy và học, chng tiêu cực, tránh áp lực cho học sinh, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tt các điều kiện để tổ chức k thi; ch đạo,ng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, đề xuất gii pháp giải quyết các vướng mc, phát sinh (nếu ) trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND Thành phố./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí t Thành y;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực
ND Thành phố;
- Ch tịch UBND thành phố;
- Các
Phó Ch tịch UBND thành phố;
- Ban VHXH -ND Thành phố;
- V
PUB: CVT, các Phó Chánh Văn phòng;
Các phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 455/UBND-KGVX ngày 22/02/2023 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.198

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!