Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7586/VPCP-KTTH về việc chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7586/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 31/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  7586/VPCP-KTTH
V/v chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4356/BGTVT-TC ngày 13 tháng 7 năm 2007) và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234 (Đơn số 741/CV-ngày 12  tháng 11 năm 2007), ý kiến của Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trong cuộc họp ngày 24 tháng 12 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5; để thực hiện Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại quá trình đấu thầu chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5 giữa Cục Đường bộ Việt Nam với Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phải hủy kết quả đấu thầu, nếu doanh nghiệp bị thiệt hại về tài chính do phía các cơ quan Nhà nước gây ra thì Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Các công việc trên phải hoàn thành trong tháng 01 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,  Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 
các PCN: Nguyễn Quốc Huy,  Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). S.17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7586/VPCP-KTTH về việc chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.156.58