Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4912/VPCP-CN về việc thực hiện công tác di dời cảng biển theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 do văn phòng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 4912/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 31/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 4912/VPCP-CN

V/v thực hiện công tác di dời cảng biển theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4723/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2007 về tình hình thực hiện công tác di dời cảng biển theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền về cơ chế, chính sách tài chính cho các doanh nghiệp thuộc diện di dời.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phê duyệt quy hoạch xây dựng tại vị trí hiện tại của các cảng thuộc diện di dời và quy hoạch sử dụng đất cho các doanh nghiệp tại các vị trí di dời đến.

3. Đối với các cảng chỉ di dời đến các địa điểm thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện công tác di dời theo các nguyên tắc đã nêu tại Quyết định 791/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan. Ban chỉ đạo quy hoạch di dời quy định tại Quyết định nêu trên có trách nhiệm chỉ đạo, điều phối quy hoạch di dời đối với các cảng còn lại.

4. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc quy hoạch, di dời cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son được thực hiện đúng tiến độ, theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng,

Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: KH và ĐT, NN và PTNT, XD,

Quốc phòng, Công Thương, Thông tin

và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ;

- UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu,

Bình Dương, Bình Phước, Long An;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

các Vụ: KTTH, TH, ĐP, NC, ĐMDN, IV

TTBC, Website CP;

- Lưu: VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4912/VPCP-CN về việc thực hiện công tác di dời cảng biển theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 do văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100