Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4475/TCHQ-TXNK năm 2019 triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4475/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4475/TCHQ-TXNK
V/v triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Ngân hàng phối hợp thu ngân sách nhà nước;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và của các Ngân hàng phối hợp thu ngân sách nhà nước (dưới đây gọi là ngân hàng) theo công văn số 4050/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan về đăng ký tham gia triển khai nâng cấp chương trình nộp thuế điện tử Doanh nghiệp nhờ thu, Tổng cục Hải quan đã nhận được ý kiến của một số ngân hàng đăng ký tham gia chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Sau khi nghiên cứu kiến nghị của các Cục Hải quan và các ngân hàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về triển khai thí điểm chương trình doanh nghiệp nhờ thu đối với các ngân hàng:

a. Tổng cục Hải quan đng ý để 06 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thí điểm tổ chức triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

Các ngân hàng được lựa chọn triển khai thí điểm có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai ngay việc nâng cấp Hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở Bộ chuẩn thông điệp trao đổi thông tin thu nộp thuế điện tử ban hành theo Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền với các khách hàng doanh nghiệp về chương trình nộp thuế điện tử nhờ thu, đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản, đảm bảo thời gian chính thức triển khai thí điểm trước ngày 15/9/2019.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc về Hệ thống công nghệ thông tin, đề nghị các ngân hàng liên hệ với Cục Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (đng chí Bùi Ngọc Dũng - 0936.078.192); vướng mắc về nghiệp vụ liên hệ với Cục Thuế xuất nhập khẩu (đng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - 0904.340.331) để phối hợp xử lý.

b. Đối với 03 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Indovina (Indovinabank), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), đề nghị các ngân hàng phát triển nâng cấp hệ thống theo Bộ chuẩn thông điệp ban hành kèm theo Quyết định 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019, thời gian kết nối, triển khai chính thức với Tổng cục Hải quan dự kiến sau khi ngân hàng đã hoàn thiện xong phần nâng cấp hệ thống.

Trước khi triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu, đề nghị 03 ngân hàng nêu trên phải có văn bản báo cáo cho Tổng cục Hải quan thời gian chính thức nâng cấp hệ thống để kịp thời phối hợp triển khai.

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể đến các doanh nghiệp về chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại 6 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV, SCB, SHB, TPBank dự kiến triển khai thí điểm vào ngày 15/9/2019.

- Thông báo tới toàn thể cán bộ công chức hải quan của đơn vị về công tác cải cách hiện đại hóa trong khâu thu nộp thuế, mở rộng thanh toán điện tử, nâng cấp chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, tuyên truyền cho các doanh nghiệp đang làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn.

- Niêm yết điều kiện và quy trình thực hiện Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại nơi làm thủ tục hải quan, trụ sở các Chi cục Hải quan.

3. Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan:

Cục CNTT&TKHQ có trách nhiệm nâng cấp Hệ thống theo chuẩn thông điệp tại Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 đảm bảo thời gian để các ngân hàng kịp thời kết nối với hệ thống của hải quan và hỗ trợ các ngân hàng phối hợp thu khi có vướng mắc về kỹ thuật.

4. Cục Thuế xuất nhập khẩu:

Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, phối hợp với Cục CNTT&TKHQ hỗ trợ xử lý vướng mắc cho các ngân hàng trong quá trình nâng cấp hệ thống, triển khai chương trình.

Tổng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng phối hợp thu, Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- PTCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Cục CNTT & TKHQ (để
t/h);
- Cục TXNK (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (Y
ến - 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4475/TCHQ-TXNK năm 2019 triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.128

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141