Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4142/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện quy định dán nhãn năng lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4142/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4142/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện quy định dán nhãn năng lượng

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thực hiện quy định về dán nhãn năng lượng tại Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ, Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011, Quyết định 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012 của Bộ Công Thương và trên cơ sở thống nhất với ý kiến Bộ Công Thương tại công văn số 564/TCNL-KHCN ngày 11/6/2013 về quy định dán nhãn năng lượng của Việt Nam, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như:

1. Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với các phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan các chứng từ sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp (kèm bản gốc để đối chiếu); hoặc:

- Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg , doanh nghiệp phải dán nhãn trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam.

2. Về lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg và Quyết định 03/2013/QĐ-TTg trên đây.

Theo đó, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) sẽ được triển khai áp dụng trên thị trường từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Do đó, thời điểm để triển khai kiểm soát hàng hóa nhập khẩu theo MEPS sẽ chỉ áp dụng từ năm 2015 trở đi.

Đối với sản phẩm bóng đèn sợi đốt lớn hơn 60W, sử dụng trong chiếu sáng dân dụng thông thường, không được phép nhập khẩu từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Các sản phẩm đèn sợi đốt có đặc tính kỹ thuật đặc biệt sử dụng trong một số mục đích chuyên dụng (đèn sưởi, đèn hồng ngoại chữa bệnh, đèn UV…) vẫn được nhập khẩu. Trong trường hợp khó phân biệt đặc tính kỹ thuật, mục đích sử dụng sản phẩm đèn sợi đốt, cơ quan hải quan phải thực hiện giám định tại các cơ quan chuyên ngành để xác định thông số kỹ thuật cụ thể và áp mã HS chính xác.

3. Về việc xử lý vi phạm và các thủ tục hải quan khác, đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4142/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện quy định dán nhãn năng lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.816
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132