Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2252/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 29/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2252/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (các công văn số: 81/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011, 28/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 và 77/TTr-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2012), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 786/BKHĐT-PTDN ngày 20 tháng 02 năm 2012, Tài chính (công văn số 1098/BTC-TCDN ngày 20 tháng 01 năm 2012), Nội vụ (công văn số 222/BNV-TCBC ngày 12 tháng 01 năm 2012), Lao động - Thương bình và Xã hội (công văn số 176/LĐTBXH-LĐTL ngày 20 tháng 01 năm 2012) về kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như sau:

A. DUY TRÌ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Tích.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Mê Linh.

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô.

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội.

8. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

9. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội.

10. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.

B. THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

I. NHÀ NƯỚC GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ (giai đoạn 2012 - 2015).

* Doanh nghiệp:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Bến xe Hà Nội.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ Tràng Thi.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu đầu tư Hà Nội.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch dịch vụ Hà Nội.

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thăng Long GTC.

7. Công ty mẹ - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Việt Hà.

8. Công ty mẹ - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Hà Nội.

9. Công ty mẹ - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thống Nhất.

10. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch số 2.

11. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình giao thông Hà Nội.

12. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chính Hà Nội.

13. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giống gia súc Hà Nội.

14. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Haprosimex.

15. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

16. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội.

17. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuân Hòa.

18. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện ảnh Hà Nội.

* Bộ phận doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty, công ty:

1. Xí nghiệp Xe bus Hà Nội (Tổng công ty Vận tải Hà Nội).

2. Xí nghiệp Xe điện Hà Nội (Tổng công ty Vận tải Hà Nội).

3. Nhà máy Vi Ha (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thống Nhất).

4. Nhà máy Phụ tùng Đống Đa (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thống Nhất).

5. Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội).

6. Xí nghiệp Giống cây trồng Hà Nội (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội).

7. Xí nghiệp Giống vật nuôi Hà Nội (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội).

II. NHÀ NƯỚC GIỮ TỪ 50% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ XUỐNG HOẶC KHÔNG GIỮ CỔ PHẦN (giai đoạn 2012 - 2015)

* Doanh nghiệp:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ, xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại thời trang Hà Nội.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Đầu tư Hà Nội.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển Thể Thao.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 18/4 Hà Nội.

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 19/12 Hà Nội.

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bao bì 27/7 Hà Nội.

8. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ điện Công trình.

9. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt 19/5.

10. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ Thống Nhất.

11. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco.

12. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giầy Thượng Đình.

13. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giầy Thụy Khuê.

14. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồ Tây.

15. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Động.

16. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội.

17. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội.

18. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xuất nhập khẩu, đầu tư xây dựng và Phát triển Hà Nội.

* Bộ phận doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty, công ty:

1. Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Hà Nội (Tổng công ty Vận tải Hà Nội).

2. Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội (Tổng công ty Vận tải Hà Nội).

3. Xí nghiệp xe khách nam Hà Nội (Tổng công ty Vận tải Hà Nội).

4. Xí nghiệp Hạ tầng vận tải công cộng (Tổng công ty Vận tải Hà Nội).

5. Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 15 (CT15) (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội).

6. Công ty Thương mại và Đầu tư xây dựng Hà Nội (CT45) (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội).

7. Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội (CT46) (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội).

8. Công ty Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới (CT20) (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội).

9. Xí nghiệp Bắc Hà (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội).

10. Xí nghiệp Kinh doanh gia súc, gia cầm và Chế biến thực phẩm (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội).

11. Xí nghiệp Xây dựng và Kinh doanh nhà (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội).

12. Xí nghiệp Sản xuất thương mại Sơn Đồng (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế).

13. Xí nghiệp Nước tinh khiết (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội).

14. Xí nghiệp Xây lắp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội).

15. Nhà máy Dệt Minh Khai (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt 19/5).

III. NHÀ NƯỚC GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ (giai đoạn 2016 - 2020)

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nghe nhìn Hà Nội.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội.

5. Công ty mẹ - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội.

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Đông.

7. Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.

8. Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

9. Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

10. Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

11. Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

12. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện ảnh Hà Nội.

13. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh.

14. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Thống Nhất.

15. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội.

16. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội (Công ty mẹ).

C. BÁN, PHÁ SẢN, CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (giai đoạn 2012 - 2015)

I. BÁN DOANH NGHIỆP

1. Cửa hàng Lương thực 60 Ngô Thì Nhậm.

2. Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây.

II. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

1. Công ty Sản xuất Công nghiệp xây lắp.

2. Công ty Kỹ thuật điện thông.

3. Công ty Ăn uống Dịch vụ du lịch Sóc Sơn.

III. CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn.

IV. SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

1. Sáp nhập 3 công ty sau đây vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội:

- Công ty Xuất nhập khẩu Hà Lâm.

- Trại lâm nghiệp Tiên Phong, Ba Vì.

- Trạm lâm nghiệp Thường Tín.

2. Sáp nhập 5 đơn vị sau đây vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội:

- Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm.

- Xí nghiệp Môi trường đô thị Từ Liêm.

- Xí nghiệp Môi trường đô thị Thanh Trì.

- Xí nghiệp Môi trường đô thị Sóc Sơn.

- Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh.

3. Sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội (thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội) vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội

D. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÓ TRÁCH NHIỆM

Thực hiện việc sắp xếp các doanh nghiệp trên theo đúng quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tưóng Chính phủ, các PTT Chính phủ: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH, V.III, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.495
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193