Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2164/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 04/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2164/TCT-CS
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

 

Kính gi: Cc Thuế thành phố Cn Thơ.

Tng cục Thuế nhn được công văn s 339/CT-KTT ngày 29/12/2017 ca Cc Thuế thành phố Cn Thơ về chính sách thuế đối vi các khoản chi phí tư vn, h tr doanh nghiệp. Về vn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định ti Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 ca B Tài chính hướng dn về thuế GTGT thì:

“Thuế sut 10% áp dng đối vi hàng hoá, dch v không được quy định ti Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”;

Theo quy định ti Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sa đổi, bổ sung Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 ca B Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ng dch v thì:

“7. Sa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sa đổi, bổ sung ti Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dch v, bao gồm c các trường hp hàng hoá, dch v dùng để khuyến mi, qung cáo, hàng mu; hàng hóa, dch v dùng để cho, biếu, tng, trao đổi, tr thay lương cho người lao động (tr hàng hoá luân chuyn ni b, tiêu dùng ni bộ để tiếp tục quá trình sn xuất).

Ni dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ về quản lý và dịch vụ tư vấn cho Công ty cổ phần phân phố Phú Thái Cần Thơ theo Hợp đồng hỗ trợ dịch vụ số 276/HĐVD/PTG-PTCT ngày 01/01/2014 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái thực hiện xuất hóa đơn GTGT khi cung cấp các dịch vụ này cho Công ty cổ phần phân phối Phú Thái Cần Thơ với thuế suất thuế GTGT 10% theo hướng dẫn tại công văn số 60478/CT-HTr ngày 27/11/2014 Cục Thuế thành phố Hà Nội là phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, KK - TCT;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2164/TCT-CS ngày 04/06/2018 về chính sách thuế đối với khoản chi phí tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.309
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84