Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 164/TTg-CN về việc điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 164/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 164/TTg-CN
V/v điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 34/BKH-QLĐT ngày 02 tháng 01 năm 2008 về việc xử lý chi phí xây dựng trong hợp đồng trọn gói, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh giá đối với nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng chủ yếu bị tăng giá đột biến trong thời gian vừa qua ngoài khả năng kiểm soát được của nhà thầu;

2. Cho phép điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với gói thầu xây lắp lỡ áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói thành hợp đồng có điều chỉnh giá, trong điều kiện giá tăng đột biến trong thời gian vừa qua ngoài khả năng kiểm soát được của chủ đầu tư và nhà thầu;

3. Việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc:

a) Điều chỉnh giá: Chỉ điều chỉnh đối với nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu do nhà nước kiểm soát có tăng giá đột biến vượt quá phạm vi điều chỉnh đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc điều chỉnh được áp dụng cho cả hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá.

b) Điều chỉnh hợp đồng: người quyết định đầu tư xem xét điều chỉnh hình thức hợp đồng trọn gói sang hình thức hợp đồng theo đơn giá, song phải xác định rõ về nội dung, phạm vi điều chỉnh và chỉ được tính từ thời điểm có biến động giá.

4. Giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát và hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư của dự án và điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành hợp đồng theo giá điều chỉnh.

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xác định mức vốn và nguồn vốn để bố trí cho các công trình dự án phải điều chỉnh Tổng mức đầu tư.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). 110

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 164/TTg-CN
Re: Adjustment of prices and modification of contract type of lump-sum contracts

Hanoi, January 29, 2008

 

To: Ministries, Ministerial –level Bodies, Governmental Bodies

Having examined the Dispatch No. 34/BKH-QLDT dated 02/01/2008 on resolution of construction costs in lump - sum construction contracts submitted by the Ministry of Planning and Investment, the Prime Minister has following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 về việc điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.700

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.166.111