Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1029/TC-TCNH về việc lưu trữ và thanh huỷ vé xổ số bán không hết do Bộ tài chính ban hành.

Số hiệu: 1029/TC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 03/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1029/TC-TCNH
V/v: Lưu trữ và thanh huỷ vé xổ số bán không hết

Hà Nội, ngày  03   tháng  02  năm 2004

 

Kính gửi :

Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Để phù hợp với quy chế phát hành XSKT hiện hành, Bộ Tài chính hướng dẫn việc lưu trữ và thanh huỷ vé xổ số bán không hết (vé ế) thực hiện như sau:

1. Đối tượng vé xổ số kiến thiết (XSKT) phải tổ chức lưu trữ bao gồm:

- Vé XSKT truyền thống bán không hết (bao gồm cả vé do đại lý được phép trả lại, vé của công ty XSKT chưa đưa ra lưu thông) được thu hồi theo đúng quy định tại Quy chế phát hành XSKT truyền thống; cùi vé do công ty XSKT giữ lại khi phát hành, sau khi rút cùi theo kết quả mở thưởng, cùi vé XSKT trúng thưởng hết thời hạn trả thưởng không có người lĩnh thưởng.

- Cuống hoặc phần vé lưu của xổ số lô tô được thu hồi theo đúng quy định tại  Quy chế phát hành xổ số lô tô. Cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô trúng thưởng hết thời hạn trả thưởng không có người lĩnh thưởng.

- Vé xổ số cào biết kết quả ngay hết thời hạn lưu hành.

- Vé xổ số bóc biết kết quả ngay hết thời hạn lưu hành theo đúng quy định tại Quy chế phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay.

Sau đây gọi chung là vé XSKT thu hồi.

2. Trình tự thủ tục nhập kho lưu trữ:

- Cơ sở để xác định số lượng vé XSKT thu hồi nhập kho lưu trữ là các biên bản kiểm đếm vé thu hồi và bảng kê được lập theo quy định tương ứng đối với từng đối tượng nêu tại điểm 1.

- Khi nhập kho vé thu hồi để lưu trữ phải tiến hành kiểm tra xem xét, đối chiếu thực tế vé giao nhập kho với bảng kê số lượng vé thu hồi được lập đúng quy định. Vé nhập kho phải đảm bảo yêu cầu được gói buộc niêm phong cẩn thận theo từng ngày phát hành (đối với XSKT truyền thống, xổ số lô tô) hoặc theo từng đợt xê ri phát hành đối với xổ số cào, bóc biết kết quả ngay. Cán bộ quản lý kho vé thu hồi phải làm thủ tục nhập kho theo quy định.

- Kho lưu trữ vé XSKT thu hồi của công ty XSKT phải đảm bảo an toàn, có quy trình quản lý và bảo vệ kho nghiêm ngặt; không để xảy ra sai sót, sơ hở lợi dụng.

3. Thời hạn lưu trữ vé XSKT thu hồi:

- Vé hoặc cùi vé XSKT truyền thống và phần lưu hoặc cuống vé xổ số lô tô; thời hạn lưu trữ được quy định tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày vé hết hạn lĩnh thưởng theo quy định trong thông báo phát hành hay trên tờ vé của từng công ty XSKT hoặc từng khối liên kết

- Vé xổ số cào, bóc biết kết quả ngay: thời hạn lưu trữ được quy định tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày vé hết giá trị lưu hành.

- Đối với những xê ri vé xổ số truyền thống; xổ số lô tô; xổ số cào; xổ số bóc biết kết quả ngay có phát sinh thắc mắc, khiếu nại thì hết thời hạn quy định trên vẫn phải lưu trữ cho đến khi xử lý xong.

4. Tổ chức thanh huỷ vé XSKT thu hồi:

- Chỉ được tổ chức thanh huỷ đối với những vé XSKT thu hồi đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định và vé có phát sinh thắc mắc, khiếu nại nhưng đã xử lý xong. 

- Căn cứ  để tổ chức thanh huỷ là báo cáo xin thanh huỷ vé XSKT thu hồi hết thời hạn lưu trữ được hội đồng giám sát XSKT chấp thuận. Công ty XSKT căn cứ số lượng vé thu hồi hết thời hạn lưu trữ, làm báo cáo ( theo mẫu đính kèm) trình ra hội đồng giám sát XSKT trong phiên làm việc gần nhất để phê duyệt.

- Việc thanh huỷ vé phải được tiến hành nhanh, gọn, và đúng các quy định hiện hành.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty XSKT tiến hành rà soát lại toàn bộ công tác thu hồi lưu trữ thanh huỷ vé bán không hết ( vé ế); tổ chức triển khai thực hiện thanh huỷ vé XSKT thu hồi đã hết thời gian lưu trữ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.                         

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNGLê Thị Băng Tâm

 

            

                                                                                                       

                 CÔNG TY XSKT           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        _________________

 

          …, ngày …tháng…năm …

 

BÁO CÁO XIN THANH HUỶ VÉ XSKT THU HỒI

HẾT THỜI HẠN LƯU TRỮ QUY ĐỊNH

 

Kính gửi: Hội đồng giám sát XSKT

 

Công ty XSKT…. Xin báo cáo Hội đồng giám sát XSKT cho phép được tiến hành thanh huỷ vé XSKT thu hồi hết thời hạn lưu trữ quy định đến ngày….., số lượng cụ thể như sau:

1. Vé XSKT truyền thống:

Ghi rõ vé thu hồi từ ngày…. đến ngày; xê ri….; số lượng vé lưu trữ tương ứng xin thanh huỷ…..

2. Vé xổ số lô tô:

            Ghi như XSKT truyền thống

3. Vé xổ số cào biết kết quả ngay:

Ghi rõ: Tên xê ri….., ngày hết hạn lưu hành…., số lượng vé lưu trữ tương ứng xin thanh huỷ…..

4. Vé xổ số bóc biết kết quả ngay:

Ghi rõ: Tên xê ri….., ngày mở thưởng…., số lượng vé lưu trữ tương ứng xin thanh huỷ…..

Toàn bộ số vé trên đã được lưu trữ đủ thời hạn quy định và không có thắc mắc, khiếu nại.

- Ngày xin thanh huỷ vé….

- Cách thức thanh huỷ vé….

- Địa điểm thanh huỷ vé……

- Cán bộ thực hiện và giám sát thanh huỷ vé….

Sau khi được Hội đồng giám sát XSKT cho phép, công ty XSKT …. sẽ tiến hành thanh huỷ vé theo quy định./.

 

Cán bộ làm báo cáo                                        Giám đốc công ty XSKT

       ( Ký tên)                                                          ( Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Ý KIẾN CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1029/TC-TCNH về việc lưu trữ và thanh huỷ vé xổ số bán không hết do Bộ tài chính ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.115

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168