Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4729/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 03/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4729/BTNMT-TCMT
V/v: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Chính phủ

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP). Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã có đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời khắc phục được các tồn tại, bất cập; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và cắt giảm nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, trên cơ sở đề nghị của Đại sứ quán Nhật Bản, Hiệp hội ngành nghề (Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Hiệp hội các nhà máy đúc Nhật Bản tại Việt Nam), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn (các văn bản: số 2071/BTNMT-VP ngày 15/4/2020; số 3322/BTNMT-TCMT ngày 23/6/2020 và số 4470/BTNMT-TCMT ngày 21/8/2020 về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19).

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan liên quan về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tuân thủ một số quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ (có biên bản kèm theo); đối chiếu với các nội dung đang được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sẽ trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp Quốc hội thứ 10, Quốc hội khoá XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét đưa vào Nghị quyết của Chính phủ nội dung kéo dài thời hạn thực hiện một số điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP để tháo gỡ một số khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

1. Cho phép gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với các trường hợp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đối với các dự án, cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung quy định tại Điều 39 và Điều 47 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 và khoản 23 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

2. Cho phép kéo dài thời hạn hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất) thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 64 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Trên cơ sở văn bản đề nghị của doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, ban hành quyết định gia hạn Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với từng trường hợp cụ thể; cập nhật vào các điều, khoản chuyển tiếp trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ Công tác của TTgCP;
- Lưu: VT, TCMT, L6.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4729/BTNMT-TCMT ngày 03/09/2020 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.041

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110