Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2904/TCHQ-GSQL 2020 kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu doanh nghiệp

Số hiệu: 2904/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 05/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 759/HQHNN-NV ngày 27/03/2020 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh báo cáo vướng mắc đối với trường hợp kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm gia công xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, chỉ tiêu mã loại hình không được khai bổ sung.

Căn cứ các quy định nêu trên thì đối với các tờ khai nhập khẩu và tờ khai xuất khẩu Công ty trình bày đã khai sai mã loại hình thì không được khai bổ sung mã loại hình.

Trên cơ sở báo cáo tại công văn số 759/HQHNN-NV ngày 27/03/2020 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH Kajitech Hà Nội về hoạt động mua, bán hàng hóa, tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu liên quan đến các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu được nêu trong công văn 759/HQHNN-NV. Theo đó, kết quả kiểm tra chỉ rõ quá trình quản lý, theo dõi và thực trạng nhập - xuất - tồn của hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu và của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc các tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu kê khai sai mã loại hình có đúng quy định không? nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; sản phẩm xuất khẩu có đúng mã HS, tên gọi như khai báo trên tờ khai xuất nhập khẩu hay không? Trường hợp kết quả kiểm tra xác định hàng hóa thuộc các tờ khai kê khai sai mã loại hình nêu tại công văn số 759/HQHNN-NV được kê khai đúng và được theo dõi, quản lý, sử dụng theo đúng mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu phù hợp với mã loại hình doanh nghiệp kiến nghị và xác định doanh nghiệp không gian lận, không lợi dụng việc khai sai mã loại hình để trốn thuế; gian lận xuất xứ hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì chấp nhận các tờ khai đã khai sai mã loại hình để làm các thủ tục tiếp theo về báo cáo quyết toán và thực hiện quản lý hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2904/TCHQ-GSQL ngày 05/05/2020 về kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!