Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6039/BYT-KH-TC năm 2020 về triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6039/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 05/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6039/BYT-KH-TC
V/v triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT .

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ Ngành (Danh sách kèm theo);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 10/7/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, trong đó tại Điều 5 đã quy định việc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế. Để triển khai thực hiện việc công khai, Bộ Y tế đề nghị các Bộ Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là UBND tỉnh):

1. Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Điều 65 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

2. Tổ chức thực hiện:

- Giao đầu mối lập, gửi danh sách các đơn vị, cơ sở y tế do các Bộ Ngành, UBND tỉnh quản lý về Bộ Y tế trước ngày 13/11/2020 bằng văn bản và file excel (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ email: tiennp.vpb8@.moh.gov.vn để được cấp tài khoản, mật khẩu đăng tải thông tin.

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế đăng tải trên Cổng công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y tế tại địa chỉ https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn. dữ liệu cần đăng tải từ thời điểm Thông tư 14/2020/TT-BYT có hiệu lực (Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được cung cấp trên Cổng công khai).

Lưu ý đối với các Bộ Ngành, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo khoản 4 Điều 65 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, đề nghị liên hệ với Bộ Y tế để tiến hành kết nối liên thông dữ liệu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị liên hệ với các đơn vị đầu mối của Bộ Y tế để được hướng dẫn (Văn phòng Bộ Y tế, số điện thoại: 024.62732134, email: tiennp.vpb8@moh.gov.vn; Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, số điện thoại: 024.62732324, email: dmec@moh.gov.vn hoặc Vụ Kế hoạch-Tài chính, số điện thoại: 024.62732112, email: dauthau.khtc@moh.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TTrB, VPB;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC

Bộ Ngành/UBND tỉnh

DANH SÁCH ĐƠN VỊ

STT

Tên đơn vị

Mã số sử dụng ngân sách*

Cán bộ đầu mối (SĐT, email)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ đầu mối lập biểu (SĐT, email)

 

* Đối với đơn vị chưa có mã số sử dụng ngân sách, đề nghị liên lạc với Văn phòng Bộ để được hướng dẫn

 

Danh sách các Bộ Ngành gửi văn bản

1. Bộ Quốc phòng

2. Bộ Công an

3. Bộ Công Thương

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Bộ Giao thông vận tải

6. Bộ Xây dựng

7. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

8. Bộ Tài nguyên và môi trường

9. Bộ Lao động thương binh và xã hội

10. Bộ Công Thương

11. Bộ Thông tin truyền thông

12. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

13. Tổng công ty hóa chất Việt Nam

14. Tập đoàn dệt may Việt Nam

15. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

16. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

17.Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6039/BYT-KH-TC năm 2020 về triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


231

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.67