Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 526/TTg-KTN về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 526/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 526/TTg-KTN
V/v: chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1846/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 3 năm 2013) về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu (Dự án) là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng tuyến luồng cho tàu biển có trọng tải lớn ra, vào vận chuyển hàng hóa phục vụ phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án trong đó có hạng mục đê chắn sóng phía Nam là công trình bảo vệ, đảm bảo điều kiện khai thác các bến cảng của Trung tâm điện lực Duyên Hải, đồng ý về chủ trương điều chỉnh Dự án như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, thẩm định và chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh Dự án theo quy định; tách hạng mục đê chắn sóng phía Nam để tổ chức thực hiện trước, đồng thời xác định nguồn vốn để thực hiện các hạng mục còn lại của Dự án theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9187/VPCP-KTN ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bố trí nguồn dự phòng trái phiếu Chính phủ để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vụ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 526/TTg-KTN về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161