Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2803/BTTTT-THH năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2803/BTTTT-THH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 01/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2803/BTTTT-THH
V/v hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, để có thể trao đổi văn bản điện tử thông suốt giữa các cơ quan nhà nước với nhau, ngày 20/02/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 512/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước. Dựa trên thực tế triển khai và góp ý của các cơ quan nhà nước, để phù hợp với thực tế áp dụng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh sửa và ban hành Công văn này để thay thế Công văn số 512/BTTTT-ƯDCNTT .

Một số nội dung chính đã được bổ sung, chỉnh sửa trong Công văn thay thế:

1. Trong phần nội dung hướng dẫn:

- Thống nhất chỉ hướng dẫn về mô hình liên thông qua hệ thống trung gian và phương pháp quản lý định danh theo mã kết hợp với tên miền chung, không hướng dẫn về mô hình liên thông trực tiếp và phương pháp quản lý định danh theo tên miền;

- Giải thích rõ:

+ Phần mã Z1Z2.Y1Y2.MX1X2 có 9 ký tự bao gồm các chữ số và các dấu chấm;

+ Mã các cơ quan tính từ 01, mã 00 dùng để dự trữ. Trường hợp cơ quan có mã không đầy đủ 9 ký tự (bao gồm cả các dấu chấm) thì điền số 0 thay cho các chữ số còn thiếu, không để trống.

2. Trong Phụ lục 1 - Danh sách mã cho cơ quan nhà nước:

- Ghi rõ mã cho Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước tính từ “01” và chú thích các mã A00, B00, C00, D00, E00, F00 để dự trữ;

- Bổ sung mã cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (G31) và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam (G32);

- Sửa mã của Thông tấn xã Việt Nam từ G32 thành G30.

3. Trong Phụ lục 2 - Định dạng trao đổi văn bản thống nhất edXML:

- Giải thích rõ ý nghĩa các trường thông tin và ghi rõ các trường thông tin Bắt buộc và Tùy chọn có dữ liệu trong thẻ edXML;

- Ghi rõ tham khảo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

- Hướng dẫn chi tiết về thành phần quản lý thời điểm gửi/nhận gói tin và thành phần ghi lỗi của gói tin;

- Hướng dẫn chi tiết về thành phần chữ ký số để xác thực thông tin;

- Bổ sung danh sách mã lỗi phục vụ xác định nguyên nhân gây lỗi trong gói tin;

- Thay đổi cách mô tả lưu trữ tài liệu đính kèm: Thông tin cụ thể hiện nay của tập tin đính kèm bao gồm các trường: ID, kiểu định dạng và giá trị đã được mã hóa của tập tin đính kèm thay cho cách mô tả trong Công văn 512/BTTTT-ƯDCNTT bao gồm các trường: kiểu định dạng, kiểu mã hóa, tên và giá trị đã được mã hóa của tập tin đính kèm.

4. Trong Phụ lục 3 - Ví dụ: Cập nhật Phụ lục 3 để phù hợp với những thay đổi trong Phụ lục 2.

Kính đề nghị Quý cơ quan tải bản điện tử tài liệu hướng dẫn kỹ thuật liên thông từ cổng thông tin điện tử http://www.mic.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử http://www.aita.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gửi email);
-
Đơn vị chuyên trách về CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
-
Đơn vị chuyên trách về CNTT của Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gửi email);
-
Cổng thông tin điện t Bộ TT&TT;
-
Lưu: VT, THH (HTTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Minh Hồng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2803/BTTTT-THH năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.401
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104