Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 696/CP-KTTH về tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm soát thị trường do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 696/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 02/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/CP-KTTH
V/v tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm soát thị trường

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2000

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại công văn số 2944/TM-QLTT ngày 30 tháng 6 năm 2000, của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại công văn số 167/BTCCBCP-TCBC ngày 11 tháng 7 năm 2000 về tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm soát thị trường trong lĩnh vực thương mại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Thương mại, giao lực lượng Quản lý thị trường thực hiện chức năng nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành thương mại. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp kiểm tra hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường, xử lý nghiêm những người làm sai quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BT Chủ nhiệm;
- Các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Vũ Đình Thuần;
- Các Vụ: PC, VI, CCHC, TTTT&BC;
- Lưu: KHTH (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 696/CP-KTTH ngày 02/08/2000 về tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm soát thị trường do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219