Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2346/VPCP-TCCV về cho phép một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động và sử dụng con dấu, tài khoản hiện có do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2346/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2346/VPCP-TCCV
V/v cho phép một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động và sử dụng con dấu, tài khoản hiện có

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1228/BTNMT-TCCB ngày 02 tháng 4 năm 2008 và Công văn số 1252/BTNMT-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2008 về việc xin Thủ tướng Chính phủ cho phép một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động và sử dụng con dấu, tài khoản hiện có, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Vụ Môi trường, Vụ Thẩm định và đánh giá tác động môi trường, Vụ Đất đai, Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động và sử dung con dấu, tài khoảnt hiện có (nếu có) để giao dịch cho đến thời điểm các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Môi trường bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Tài chính, Công an,
 Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT Chính phủ;
 các Vụ: KTN, NC, KTTH, KGVX, TH, PL;
- Lưu: VT, TCCV (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2346/VPCP-TCCV về cho phép một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động và sử dụng con dấu, tài khoản hiện có do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.065
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85