Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1605/SNV-XDCQ về hướng dẫn một số nội dung việc thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường – xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1605/SNV-XDCQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Châu Minh Tỷ
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1605/SNV-XDCQ
Về hướng dẫn một số nội dung việc thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường – xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

Kính gởi: Ủy ban nhân dân quận-huyện

Thực hiện Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thành lập như sau :

1. Về quyết định thành lập :

Căn cứ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện Quyết định thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn.

a) Về tên gọi :

- Thanh tra xây dựng quận-huyện : Thanh tra Xây dựng  + tên quận-huyện. Ví dụ : Thanh tra Xây dựng quận 1, Thanh tra Xây dựng quận Bình Thạnh, Thanh tra Xây dựng huyện Bình Chánh;

- Thanh tra xây dựng phường-xã-thị trấn : Thanh tra Xây dựng + tên phường-xã-thị trấn. Ví dụ : Thanh tra Xây dựng phường 1 – quận 8, Thanh tra xây dựng xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh, Thanh tra Xây dựng thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ.

b) Về nội dung quyết định : Chú ý thể hiện nội dung : được sử dụng con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và có trụ sở đặt tại số :…..

c) Về hình thức văn bản : nên làm chung một quyết định thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn (cần có phụ lục danh mục tên gọi Thanh tra xây dựng phường-xã-thị trấn kèm theo).

2. Về nhân sự :

a) Bổ nhiệm Chánh, Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận-huyện : Căn cứ Quyết định số 165/2007/QĐ-TTg ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tạm thời tiêu chuẩn Thanh tra viên ngành xây dựng quận-huyện và xã-phường-thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và khả năng, năng lực cán bộ, Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định bổ nhiệm Chánh, Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận-huyện theo thẩm quyền.

b) Về cán bộ, công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn.

Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định (tại Quyết định số 165/2007/QĐ-TTg ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 11 của Quy chế ban hành kèm Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố), Ủy ban nhân dân quận-huyện tạm tuyển công chức (từ lực lượng Đội, Tổ quản lý trật tự đô thị hoặc tuyển mới) vào làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn để chờ dự kỳ thi tuyển công chức.

c) Về cộng tác viên thanh tra xây dựng : Tùy theo tình hình công tác, Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định việc bố trí lực lượng cộng tác viên Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn (không thuộc chỉ tiêu biên chế). Về chế độ tiền lương cộng tác viên, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Để Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn sớm đi vào hoạt động và ổn định, trước mắt, Sở Nội vụ thống nhất mức lương cho lực lượng cộng tác viên Thanh tra xây dựng quận- huyện, phường-xã-thị trấn được tạm ứng bằng với mức lương của lực lượng Đội, Tổ quản lý trật tự đô thị đã thực hiện trước đây.

3. Về biên chế :

Thanh tra xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của quận-huyện do Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân quận-huyện hàng năm (theo Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố : Thanh tra Xây dựng quận-huyện có từ 15 – 20 người, Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn có từ 3 – 4 người).

Thanh tra xây dựng quận, huyện gồm có các chức danh : Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên, cán bộ, công chức và một số chức danh khác  như lái xe, kế toán, tổng hợp kiêm văn thư - lưu trữ, đánh máy kiêm thủ quỹ, cộng tác viên.

Thanh tra xây dựng phường, xã, thị trấn có Thanh tra viên và cộng tác viên.

4. Về thi tuyển công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn.

Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 165/2007/QĐ-TTg ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tiêu biên chế và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân quận-huyện khẩn trương lập danh sách và hồ sơ dự kỳ thi tuyển công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn. Về nội dung thông báo thi tuyển, tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 1498/SNV-TB ngày 09/11/2007 của Sở Nội vụ và gia hạn ngày nhận hồ sơ đến hết ngày 21/12/2007.    

5. Về quy chế tổ chức và hoạt động :

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn ban hành kèm Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo xây dựng Quy chế cụ thể nhưng không trái với Quy chế mẫu và quy định pháp luật hiện hành.

Để tổ chức Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn sớm đi vào hoạt động, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân quận-huyện khẩn trương triển khai việc thành lập, bổ nhiệm các chức danh và bố trí nhân sự làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn; sau khi triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân quận-huyện gởi quyết định thành lập, bổ nhiệm, danh sách cán bộ, công chức và cộng tác viên về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo quá trình triển khai Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố “để báo cáo”;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Lưu : VP, P.XDCQ) P-30b    

GIÁM ĐỐC 
Châu Minh Tỷ 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1605/SNV-XDCQ về hướng dẫn một số nội dung việc thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường – xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.506

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35