Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1223/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1223/VPCP-TCCV
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ.

 

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ Công văn số 1022/VPCP-TCCV ngày 19 tháng 02 năm 2009 về việc thực hiện thống kê thủ tục hành chính tại các bộ, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đề án 30 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008. Riêng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ cho phép kéo dài thời hạn thống kê các thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ), bao gồm cả những thủ tục hành chính mà bộ đang trực tiếp thực hiện đến hết ngày 01 tháng 4 năm 2009.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kết quả thống kê thủ tục hành chính điểm tại chính quyền cấp huyện, cấp xã và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng trong tháng 6 năm 2009 công bố ngay bộ thủ tục hành chính chung đang được thực hiện tại chính quyền cấp xã, cấp huyện để công khai phục vụ nhân dân; thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành ra khỏi bộ thủ tục hành chính chung.

3. Giao Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 30 và tổ chức thống kê, rà soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện theo mẫu báo cáo của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ.

4. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ kiện toàn Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9 năm 2008, giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 3 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP, BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu VT, TCCV(5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26/02/2009 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.611

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!