Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1103/VPCP-NN năm 2017 xử lý kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1103/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1103/VPCP-NN
V/v xử lý kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 3203-CV/VPTW ngày 20 tháng 01 năm 2017 thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam nêu tại văn bản trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong Quý I năm 2017 để báo cáo Thường trực Ban Bí thư.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- TTgCP, các PTTg;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- VPBCSĐCP;
- Lưu: VT, NN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1103/VPCP-NN năm 2017 xử lý kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


507
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85