Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3682/BNV-TL năm 2018 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3682/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3682/BNV-TL
V/v chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 525/SNV-CCVC ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, công văn số 437/STC-QLNS ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn (do Bộ Tài chính chuyển đến tại công văn số 4298/BTC-HCSN ngày 13 tháng 4 năm 2018), công văn số 930/SNV-XDCQ ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông và công văn số 6067/X11-X33 ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân về việc chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác tại các huyện nghèo và huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8179/BTC-NSNN ngày 10 tháng 7 năm 2018, Bộ Tư pháp tại công văn số 1959/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 6 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2044/LĐTBXH-VPQGGN ngày 28 tháng 5 năm 2018 và Ủy ban Dân tộc tại công văn số 594/UBDT-CSDT ngày 01 tháng 6 năm 2018, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đối với các huyện được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ:

Ngày 07 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác tại các xã thuộc huyện nghèo có trong danh sách quy định tại Quyết định số 275/QĐ-TTg nêu trên thuộc đối tượng hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, kể từ ngày Quyết định số 275/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

2. Đối với 08 huyện thuộc 06 tỉnh đã được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ:

a) Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc huyện được công nhận thoát nghèo tại Quyết định số 275/QĐ-TTg nêu trên tiếp tục được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

b) Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác tại các xã không phải là xã khu vực III, thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc 08 huyện được công nhân thoát nghèo tại Quyết định số 275/QĐ-TTg thì được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ cho đến hết năm 2018.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, Vụ TL (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3682/BNV-TL năm 2018 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.68.118