Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3182/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước

Số hiệu: 3182/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3182/TCT-TS
V/v: Thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, nhiều Cục thuế có vướng mắc về áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi tắt là thuê đất) đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng thuê đất mà đến ngày 01/01/2006 vẫn chưa hết thời hạn 5 năm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện thu tiền thuê đất thống nhất trong cả nước như sau:

Theo Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì: "Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01/01/2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại đơn giá theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2006".

Căn cứ quy định trên đây thì những tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2006 (kể cả những hợp đồng thuê đất ký trước ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành) mà đến ngày 01/01/2006 vẫn chưa hết thời hạn 5 năm, nếu nộp tiền thuê đất hàng năm thì tiền thuê đất từ năm 2006 trở đi phải xác định theo đơn giá thuê đất và giá đất quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; Trường hợp ký hợp đồng thuê đất và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất, nhưng đến ngày 01/01/2006 vẫn chưa nộp tiền thuê đất hoặc mới nộp tiền thuê đất đến hết năm 2005 thì tiền thuê đất từ năm 2006 trở đi cũng phải xác định theo đơn giá thuê đất và giá đất quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3182/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159