Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 209/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 209/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Phú Thọ, Nghệ An, Kon Tum, Tây Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn số 4870/BTNMT-TCQLĐĐ, số 4868/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 12 năm 2011; số 4908/BTNMT-TCQLĐĐ, số 4910/BTNMT-TCQLĐĐ, số 4911/BTNMT-TCQLĐĐ , số 4912/BTNMT-TCQLĐĐ, số 4913/BTNMT-TCQLĐĐ, số 4931/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 12 năm 2011 về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách trên địa bàn các tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Phú Thọ, Nghệ An, Kon Tum, Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Phú Thọ, Nghệ An, Kon Tum, Tây Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn các tỉnh cụ thể như sau:

- Chuyển mục đích sử dụng 202,45 ha đất (trong đó có 99,06 ha đất trồng lúa) để thực hiện dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò tỉnh Nghệ An;

- Chuyển mục đích sử dụng 875,531 ha đất (trong đó có 209,875 ha đất trồng lúa) để thực hiện 42 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (dự án, công trình cụ thể tại Phụ Lục 1 kèm theo);

- Chuyển mục đích sử dụng 581,65 ha đất (trong đó có 101,57 ha đất trồng lúa) để thực hiện 25 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (dự án, công trình cụ thể tại Phụ Lục 2 kèm theo);

- Chuyển mục đích sử dụng 292,38 ha đất (trong đó có 60,56 ha đất trồng lúa) để thực hiện 17 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (dự án, công trình cụ thể tại Phụ Lục 3 kèm theo);

- Chuyển mục đích sử dụng 149,57 ha đất (trong đó có 78,2 ha đất trồng lúa) để thực hiện 08 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (dự án, công trình cụ thể tại Phụ Lục 4 kèm theo);

- Chuyển mục đích sử dụng 373,94 ha đất (trong đó có 88,95 ha đất trồng lúa) để thực hiện 26 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (dự án, công trình cụ thể tại Phụ Lục 5 kèm theo);

- Chuyển mục đích sử dụng 266.94 ha đất (trong đó có 13,63 ha đất trồng lúa) để thực hiện 02 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum (dự án, công trình cụ thể tại Phụ Lục 6 kèm theo);

- Chuyển mục đích sử dụng 278,11 ha đất (trong đó có 208,3 ha đất trồng lúa) để thực hiện 03 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (dự án, công trình cụ thể tại Phụ Lục 7 kèm theo);

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Phú Thọ, Nghệ An, Kon Tum, Tây Ninh tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

3. Việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tỉnh Tây Ninh sẽ xem xét sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh được Chính phủ xét duyệt và các dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: PL, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.23

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 209/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35