Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3377/BHXH-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 18/10/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT các tháng cuối năm 2023

Ngày 18/10/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3377/BHXH-TT về đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các tháng cuối năm 2023.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT các tháng cuối năm 2023

Để đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT các tháng cuối năm 2023, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh chú trọng triển khai một số nội dung, đơn cử như sau:

(1) Truyền thông cao điểm thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhân Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

- Về nội dung truyền thông:

+ Truyền thông về kết quả triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh chủ động biên tập thêm thông tin liên quan về kết quả tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh; đảm bảo ngắn gọn, xúc tích.

+ Truyền thông một số nội dung cơ bản về dự thảo Luật BHXH sửa đổi.

- Về hình thức truyền thông:

+ Đăng tải, phát sóng các tin, bài viết, Infographic,… trên Cổng Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh.

+ Phối hợp với các Báo, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh đăng tải các tin, bài, phóng sự.

+ Phát thanh trên hệ thống loa phát thanh cơ sở.

(2) Truyền thông về BHXH một lần

Thời gian vừa qua, Ngành BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh truyền thông nhằm hạn chế nhận BHXH một lần.

Trên cơ sở tài liệu và tình hình thực tế, nguyên nhân nhận BHXH một lần tại địa phương, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông BHXH một lần, đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Truyền thông đối với người lao động:

Ý nghĩa, giá trị của việc hưởng lương hưu hằng tháng và thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần; dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đang đưa ra 02 phương án sửa đổi chính sách BHXH một lần để thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi, nhưng việc thực hiện theo phương án nào sẽ do Quốc hội thông qua.

Tuy nhiên, BHXH tỉnh cần truyền thông đến người lao động thông điệp dù chính sách BHXH một lần được thay đổi theo phương án nào đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là đặt lợi ích của người lao động lên trên hết và để đảm bảo quyền lợi an sinh tốt nhất cho người lao động.

- Truyền thông đối với cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội:

BHXH tỉnh chủ động lựa chọn các hình thức linh hoạt để kịp thời thông tin, báo cáo đến các cơ quan, đại biểu về các giải pháp và kết quả công tác truyền thông của ngành BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh đến người lao động để giảm tình trạng rút BHXH một lần; thông tin đầy đủ về nguyên nhân chính khiến người lao động quyết định rút BHXH một lần.

Xem chi tiết tại Công văn 3377/BHXH-TT ngày 18/10/2023.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 337/BHXH-TT
V/v đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT các tháng cuối năm 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, triển khai hiệu quả công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT. Công tác truyền thông tiếp tục được triển khai đa dạng, dưới nhiều hình thức, không chỉ truyền thông trên diện rộng, mang tính phổ quát mà còn có chiều sâu, truyền thông trực tiếp tới các nhóm chủ thể, truyền thông trực tiếp 1-1 đến từng hộ gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông tại BHXH một số tỉnh còn chưa đồng đều, chưa sâu, cần tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa. Để đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT các tháng cuối năm 2023, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh chú trọng triển khai một số nội dung sau:

1. Truyền thông cao điểm thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhân Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

a) Về nội dung truyền thông

- Truyền thông về kết quả triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH Việt Nam (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). Trên cơ sở tài liệu tại Phụ lục I, BHXH tỉnh chủ động biên tập thêm thông tin liên quan về kết quả tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh; đảm bảo ngắn gọn, xúc tích.

- Truyền thông một số nội dung cơ bản về dự thảo Luật BHXH sửa đổi (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

b) Về hình thức truyền thông

- Đăng tải, phát sóng các tin, bài viết, Infographic,… trên Cổng Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh.

- Phối hợp với các Báo, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh đăng tải các tin, bài, phóng sự.

- Phát thanh trên hệ thống loa phát thanh cơ sở.

2. Truyền thông về BHXH một lần

Thời gian vừa qua, Ngành BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh truyền thông nhằm hạn chế nhận BHXH một lần (Phụ lục III kèm theo).

Trên cơ sở tài liệu tại Phụ lục I, II, III và tình hình thực tế, nguyên nhân nhận BHXH một lần tại địa phương, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông BHXH một lần, đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Truyền thông đối với người lao động: Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 932/BHXH-TT ngày 14/4/2022 của BHXH Việt Nam về việc truyền thông không nên nhận BHXH một lần, tiếp tục tổ chức truyền thông bài bản về nội dung này, trong đó, tập trung truyền thông về: ý nghĩa, giá trị của việc hưởng lương hưu hằng tháng và thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần; dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đang đưa ra 02 phương án sửa đổi chính sách BHXH một lần để thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi, nhưng việc thực hiện theo phương án nào sẽ do Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, BHXH tỉnh cần truyền thông đến người lao động thông điệp dù chính sách BHXH một lần được thay đổi theo phương án nào đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là đặt lợi ích của người lao động lên trên hết và để đảm bảo quyền lợi an sinh tốt nhất cho người lao động.

- Truyền thông đối với cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội: BHXH tỉnh chủ động lựa chọn các hình thức linh hoạt để kịp thời thông tin, báo cáo đến các cơ quan, đại biểu về các giải pháp và kết quả công tác truyền thông của ngành BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh đến người lao động để giảm tình trạng rút BHXH một lần; thông tin đầy đủ về nguyên nhân chính khiến người lao động quyết định rút BHXH một lần.

3. Truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn công tác thông tin, truyền thông của BHXH Việt Nam1, đồng thời bám sát Kịch bản phát triển người tham gia2 BHXH, BHYT, BHTN các tháng cuối năm 2023 và tình hình thực tế tại mỗi địa phương, BHXH tỉnh cần quan tâm chỉ đạo tổ chức, thực hiện các hoạt động sau:

- Chủ động rà soát các nhóm chủ thể (bắt buộc, tự nguyện), xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách BHXH, BHYT các tháng cuối năm phù hợp, hiệu quả gắn với đặc thù việc làm, thu nhập, tâm lý, thói quen của từng nhóm chủ thể, như:

+ Với nhóm tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: BHXH tỉnh chỉ đạo, phân công đầu mối triển khai phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, chủ sử dụng lao động để truyền thông, đối thoại với người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp như hội nghị truyền thông, tọa đàm, đối thoại; tuyên truyền trực quan trên bảng tin, phát video clip trên bảng điện tử, phát thông tin trên loa phát thanh,… của các khu công nghiệp.

+ Với nhóm người lao động mất việc làm: Thông qua các kênh Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH, thư ngỏ, mạng xã hội (Facebook, Zalo,…) tăng cường truyền thông về quyền, lợi ích của chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện để vận động người lao động tiếp tục tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài.

+ Với nhóm người tham gia đến hạn đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình: Phối hợp với đội ngũ nhân viên Tổ chức dịch vụ thu, cộng tác viên truyền thông rà soát các nhóm người tham gia đến hạn đóng để có phương án3 tiếp cận, truyền thông, vận động duy trì số người tái tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình kịp thời.

+ Với nhóm người tiềm năng để truyền thông, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình: Rà soát, lập danh sách những người có điều kiện kinh tế và khả năng tham gia theo địa bàn cấp xã; lựa chọn thời điểm tiếp cận, truyền thông phù hợp; phối hợp với nhân viên Tổ chức dịch vụ thu tiếp cận, truyền thông, tư vấn về quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng phù hợp với hoàn cảnh kinh tế.

- Lựa chọn các nội dung thiết thực để triển khai các đợt truyền thông cao điểm theo chủ đề, chiến dịch phù hợp với đặc thù địa phương, trong đó, chú trọng các nội truyền thông về các nội dung như: gương người thật việc thật trong tham gia, thụ hưởng chính sách; sự nỗ lực, quyết tâm, các giải pháp cấp bách, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay và kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; những thành tích nổi bật năm 2023 của ngành BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và các nội dung khác nếu BHXH tỉnh thấy cần thiết.

- BHXH tỉnh rà soát, đánh giá kỹ hiệu quả các hình thức truyền thông đang triển khai tại địa phương, trên cơ sở đó lựa chọn hình thức truyền thông hiệu quả, phù hợp với đặc điểm dân cư, thu nhập, ngành nghề của từng nhóm chủ thể để tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. BHXH tỉnh nghiên cứu các mô hình phù hợp để vận dụng triển khai hiệu quả tại địa phương (Tài liệu tổng hợp các mô hình truyền thông, vận động của ngành BHXH Việt Nam sẽ được Trung tâm Truyền thông gửi qua email của BHXH tỉnh và group Zalo “Nhóm Nghiệp vụ truyền thông”).

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở (cấp huyện, xã) để tiếp cận người dân, tăng cường truyền thông chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua việc thành lập các tổ, nhóm truyền thông trực tiếp4 theo hình thức nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp 1-1, hội nghị truyền thông lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, Tổ dân phố, các hội - đoàn thể.

- Lựa chọn các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, các mô hình truyền thông, vận động người tham gia hay, sáng tạo để biểu dương, khen thưởng và đăng tải tin, bài, phóng sự,… truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh để tạo sự lan tỏa.

- Triển khai hoạt động kêu gọi, vận động các đơn vị, cá nhân làm công tác thiện nguyện trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

- BHXH gửi BHXH tỉnh danh mục sản phẩm truyền thông để các đơn vị tham khảo, sử dụng (Chi tiết tại Phụ lục IV); đồng thời, đề nghị BHXH tỉnh cung cấp thông tin cho Trung tâm Truyền thông để tổ chức truyền thông trên các kênh truyền thông của Ngành và qua kênh truyền thông của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương

4. Trên cơ sở việc xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách BHXH, BHYT các tháng cuối năm 2023 của tỉnh, BHXH tỉnh chịu trách nhiệm phân bổ, điều tiết, bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp, đảm bảo hiệu quả với tình tình thực tiễn của địa phương.

5. BHXH tỉnh chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn triển khai các hoạt động truyền thông, nắm bắt thông tin dư luận xã hội xung quanh các vấn đề có liên quan tới hoạt động của ngành BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh tổng hợp, phân tích để kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam hoặc chủ động quản lý, định hướng công tác truyền thông theo đúng chức trách, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

Trên đây là hướng dẫn về việc đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT các tháng cuối năm 2023, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về BHXH Việt Nam (Trung tâm Truyền thông, số điện thoại 024.36285231) để được hướng dẫn chi tiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

____________________

1 Kế hoạch số 4057/KH-BHXH ngày 30/12/2022 về công tác thông tin, truyền thông năm 2023 kèm Khung kịch bản chi tiết; Công văn số 1232/BHXH-TT ngày 27/4/2023 về truyền thông cao điểm phát triển người tham gia năm 2023; Công văn số 2245/BHXH-TT ngày 24/7/2023 về đẩy mạnh truyền thông chính sách BHYT HSSV năm học 2023-2024; Công văn số 932/BHXH-TT ngày 14/4/2022 về việc truyền thông không nên nhận BHXH một lần;…

2 Công văn số 1371/BHXH-TST ngày 12/05/2023 về xây dựng kịch bản giải pháp phát triển người tham gia năm 2023.

3 BHXH tỉnh An Giang: đã tạo nhóm trên Zalo hoặc Facebook để quản lý, theo dõi những người đến hạn đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo thời điểm từng tháng cần gia hạn trong năm để dễ nắm bắt và thông báo; góp phần hạn chế hiệu quả việc quên và bỏ sót người tham gia.

4 BHXH tỉnh Quảng Ninh: Thị xã Đông Triều và Tp. Uông Bí thành lập tổ truyền thông gồm Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, khu trưởng, tổ trưởng... tham gia truyền thông, định kỳ 1-2 lần đi truyền thông/tuần. Tại BHXH tỉnh Sơn La: huyện Mai Sơn thành lập Tổ xung kích, mỗi tổ xung kích từ 04 đến 05 người (02 viên chức BHXH huyện; 01 công chức xã; 01 Bí thư hoặc Trưởng bản; 01 nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ) đi tổ chức các hội nghị truyền thông theo nhóm tại bản/tiểu khu;…

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3377/BHXH-TT về đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các tháng cuối ngày 18/10/2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.037

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!