Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 7121/BTC-TCHQ of June 01, 2011, on customs procedures at the buoy, sea and inland waterway and the ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd

Số hiệu: 7121/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7121/BTC-TCHQ
V/v thủ tục hải quan tại bến phao, bến thuỷ nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về thủ tục hải quan tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, theo công văn số 2603/BGTVT-KHĐT ngày 09/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải và công văn số 2069/UBND-TM ngày 05/5/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Cho phép cụm công trình bến phao, bến thủy nội địa, ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thực hiện cho đến khi kết thúc hoạt động của các bến phao, bến thuỷ nội địa.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được thực hiện như thủ tục hải quan hiện đang thực hiện tại các bến cảng biển thuộc cảng biển thành phố Hồ Chí Minh và do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

3. Việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV phải đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và kiểm tra, giám sát hải quan.

4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được thực hiện kể từ ngày Bộ Tài chính ký ban hành công văn này. Bãi bỏ công văn số 14584/BTC-TCHQ ngày 02/12/2008 về việc thủ tục hải quan tại ICD và công văn số 11432/BTC-TCHQ ngày 14/08/2009 về việc thủ tục hải quan tại ICD của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No.: 7121/BTC-TCHQ
on customs procedures at the buoy, sea and inland waterway and the ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd

Hanoi, June 01, 2011

 

To: Customs Department of Ho Chi Minh City

To perform opinion of the Prime Minister in the official dispatch No.415/VPCP-KTTH on 19/01/2011 of the Government Office for customs procedures at the buoy, sea and inland waterway and ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd. Long, according to the official dispatch No.2603/BGTVT-KHDT on 09/5/2011 of the Ministry of transport and the official dispatch No.2069/UBND-TM on 05/5/2011 of the People's Committee of Ho Chi Minh city on the customs procedures at the buoy, sea and inland waterways and ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd, the Ministry of Finance guides the implementation as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 7121/BTC-TCHQ of June 01, 2011, on customs procedures at the buoy, sea and inland waterway and the ICD of Phuoc Long Port Co., Ltd

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49