Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 15500/BTC-TCHQ of November 03, 2009, on guiding some problems related to Customs procedures

Số hiệu: 15500/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 15500/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Xét Bộ Tài chính nhận được phản ánh của các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, hãng tàu, công ty giao nhận vận tải và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về một số vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, hàng hóa đưa ra, đưa vào cảng mở Cát Lái, dịch vụ thu gom và chia hàng lẻ trong các CFS, thủ tục điều chỉnh bản lược khai hàng hóa, Bộ Tài chính hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:

1. Về giám sát hải quan đối với các dịch vụ được thực hiện trong CFS:

1.1. Các dịch vụ thực hiện trong CFS:

a. Đối với hàng xuất khẩu: Đóng gói, đóng gói lại, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa. Được phép đưa hàng quá cảnh, trung chuyển vào các CFS trong cảng để chia tách, đóng ghép chung container xuất khẩu hoặc đóng ghép chung với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

b. Đối với hàng nhập khẩu: Được phép chia tách để làm thủ tục hải quan hoặc chuyển cửa khẩu hoặc đóng ghép container với các lô hàng xuất khẩu khác để xuất sang nước thứ ba.

1.2. Thủ tục giám sát hải quan:

Nguyên tắc, thủ tục giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào và thực hiện dịch vụ trong kho CFS thực hiện theo quy định tại Điều 13, 14 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, Điều 16 Thông tư số 79/2009/TT-BTC và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

2. Thủ tục điều chỉnh bản khai hàng hóa (bản lược khai):

Thủ tục điều chỉnh bản khai hàng hóa được quy định tại Điều 87, Thông tư số 79/2009/TT-BTC, theo đó bộ hồ sơ đề nghị sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa nhập khẩu (đã nộp cho cơ quan hải quan) gồm:

a) Yêu cầu sửa chữa, điều chỉnh vận tải đơn của người gửi hàng ở nước ngoài;

b) Điện xác nhận của chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu từ nước ngoài (bản dịch tiếng Việt Nam, bản sao tiếng Anh mỗi loại 01 bản) về nội dung điều chỉnh;

c) Đơn xin điều chỉnh của chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu;

d) Bản khai hàng hóa điều chỉnh;

e) Văn bản ủy quyền của chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu cho người được ủy quyền làm việc với cơ quan hải quan để xin điều chỉnh nội dung bản khai hàng hóa;

g) Riêng vận tải đơn đích danh, nếu điều chỉnh tên người nhận hàng thì phải có văn bản từ chối nhận hàng của người nhận hàng trên vận tải đơn.

Nay, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

2.1. Đối với việc điều chỉnh bản khai hàng hóa do hãng tàu lập phát sinh do việc điều chỉnh vận tải đơn chặng chính (master B/L) do hãng tàu phát hành thì thực hiện theo thủ tục tại điều 87 Thông tư số 79/2009/TT-BTC, nhưng về các chứng từ phải nộp thì điều chỉnh như sau:

+ Đối với yêu cầu sửa chữa, điều chỉnh vận tải đơn của người gửi hàng ở nước ngoài: có thể chấp nhận thư điện tử của người gửi hàng,

+ Không yêu cầu bản dịch tiếng Việt của điện xác nhận của hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu nước ngoài về nội dung điều chỉnh;

+ Không yêu cầu Đơn xin điều chỉnh của chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu;

+ Đối với vận đơn đích danh thì không yêu cầu văn bản từ chối nhận hàng của người nhận hàng trên vận đơn;

+ Vận đơn đã điều chỉnh và vận đơn chưa điều chỉnh (bản sao);

2.2. Đối với việc điều chỉnh bản khai hàng hóa phát sinh do việc điều chỉnh vận tải đơn chặng phụ (house B/L) do các công ty giao nhận phát hành thì bộ hồ sơ đề nghị sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa nhập khẩu gồm các chứng từ sau:

+ Yêu cầu sửa chữa, điều chỉnh vận tải đơn của người gửi hàng ở nước ngoài (có thể chấp nhận thư điện tử của người gửi hàng) kèm theo bản sao các vận đơn đã điều chỉnh và vận đơn chưa điều chỉnh.

+ Điện xác nhận của công ty giao nhận nước ngoài về nội dung điều chỉnh,

+ Văn bản ủy quyền của công ty giao nhận nước ngoài hoặc đại lý của công ty giao nhận nước ngoài cho nước được ủy quyền làm việc với cơ quan hải quan để xin điều chỉnh nội dung bản lược khai hàng hóa.

Trong trường hợp Công ty giao nhận tại Việt Nam có ký Hợp đồng đại lý giao nhận với Công ty giao nhận nước ngoài, nếu xuất trình Hợp đồng khi xin điều chỉnh bản khai hàng hóa thì đơn xin điều chỉnh của chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu nêu tại điểm c do chính Công ty giao nhận tại Việt Nam ký và không cần giấy ủy quyền theo điểm e khoản 2 Điều 87 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

Các thủ tục khác thực hiện theo quy định tại Điều 87, Thông tư số 79/2009/TT-BTC .

3. Vướng mắc về Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái:

Về việc sửa đổi Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân cảng Sài Gòn: Bộ Tài chính sẽ trao đổi với Bộ Giao thông vận tải thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung để trình Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT, Bộ Công thương (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Công ty Tân Cảng Sài Gòn (thay trả lời)
(Đường Điện Biên Phủ, phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh);   
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

MINISTRY OF FINANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------------

No.: 15500/BTC-TCHQ
on guiding some problems related to Customs procedures

Hanoi, November 03, 2009

 

To: Departments of Customs of provinces, cities.

The Ministry of Finance receives the reflection of the enterprises trading seaports, carriers, logistics companies and some Departments of Customs of provinces, cities on some problems related to customs procedures for transit goods, goods taken out or put into Cat Lai open Port, collection services and share of retail in the CFS and procedures to adjust the cargos manifest, the Ministry of Finance guides the Customs Departments of provinces, cities the unified implementation as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 15500/BTC-TCHQ of November 03, 2009, on guiding some problems related to Customs procedures

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.984

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239