Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1533/TCHQ-CCHDH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1533/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Công ty TNHH IRISO Việt Nam và Công ty TNHH Panasonic System về việc hướng dẫn không thống nhất trình tự thực hiện thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) mua hàng của doanh nghiệp nội địa, mua bán với doanh nghiệp chế xuất khác. Cụ thể: một số Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục hải quan trước, doanh nghiệp xuất khẩu làm thủ tục hải quan sau; một số đơn vị lại hướng dẫn ngược lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo quy định tại Chương VI, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2. Đối với hàng hóa của DNCX nhập khẩu từ nội địa theo hình thức mua bán: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 42, Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Theo đó DNCX nhập khẩu hàng hóa từ nội địa làm thủ tục hải quan trước, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan sau.

3. Đối với hàng hóa mua bán giữa các DNCX với nhau quản lý theo mục đích sử dụng là sản xuất, đầu tư, tiêu dùng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 42, Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Theo đó thì DNCX mua làm thủ tục hải quan trước, DNCX bán làm thủ tục hải quan sau.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Điện tử IRISO Việt Nam;
(Địa chỉ: KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương)
- Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô J1/2 Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THE MINISTRY OF FINANCE THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No. 1533/TCHQ-CCHDH
Regarding handling of problems in electronic customs procedures

Hanoi, March 27, 2013

 

Respectfully to: Customs Department of provinces and cities

The General Department of Customs has received reports of Vietnam IRISO Limited Company and Panasonic System Limited Company on inconsistent guides on the order of and procedures for implementation of electronic customs procedures by exporting and processing enterprises that buy goods of domestic enterprises or trade with other exporting and processing enterprises. In particular: some Customs Sub-Departments require import enterprises to do customs procedures before export enterprises do procedures and some units guide vice versa. For this problem, the General Department of Customs guides as follows:

1. The exporting and processing enterprises implementing electronic customs procedures shall comply with the Chapter VI of Circular No. 196/2012/TT-BTC, of November 15, 2012 of the Ministry of Finance, regulating the electronic customs procedures for the commercial imports, exports.

2. For goods imported from inland by the exporting and processing enterprises under the trading form shall comply with clause 2, Article 42 of the Circular No. 196/2012/TT-BTC. Accordingly, the exporting and processing enterprises that import goods from inland shall do customs procedures before domestic enterprises do procedures.

3. For goods bought or sold by the exporting and processing enterprises with each other and managed under the use purpose as production, investment or consumption shall comply with clause 3, Article 42 of the Circular No. 196/2012/TT-BTC. Accordingly, the exporting and processing enterprise being buyer shall do customs procedures before, the exporting and processing enterprise being seller shall do customs procedures later.

The General Department of Customs suggests Customs Departments of provinces and cities for study and implementation.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GENERAL DIRECTORATE
DEPUTY GENERAL DIRECTORATE
Nguyen Duong Thai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 1533/TCHQ-CCHDH of March 27, 2013, Regarding handling of problems in electronic customs procedures

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.317

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!