Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 11727/TCHQ-QLRR dated September 26, 2014, establishment and application of criteria to the VNACCS/VCIS system

Số hiệu: 11727/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 26/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11727/TCHQ-QLRR
V/v thiết lập, áp dụng tiêu chí trên hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh của doanh nghiệp về việc tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trong thời gian dài và kết quả kiểm tra không có vi phạm, điều này gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Qua kiểm tra, rà soát, nguyên nhân của phần lớn các vướng mắc nêu trên do tiêu chí phân tích cấp Cục được thiết lập, áp dụng trên hệ thống VNACCS/VCIS có phạm vi rộng, thời gian dài. Việc áp dụng này làm hạn chế chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Để xử lý vướng mắc nêu trên, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

1. Tăng cường công tác phân tích rủi ro, xác định trọng điểm, đối tượng trọng điểm kiểm tra. Tiêu chí phân tích phải tập trung vào các lô hàng của doanh nghiệp có nguy cơ buôn lậu, trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật khác về hải quan. Phạm vi và thời gian áp dụng tiêu chí phải phù hợp với tình huống nghiệp vụ được xác định dựa trên kết quả phân tích rủi ro.

2. Thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả áp dụng của từng tiêu chí phân tích do đơn vị thiết lập đang áp dụng trên hệ thống; loại bỏ các tiêu chí đã áp dụng thời gian dài nhưng không phát hiện vi phạm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

THE MINISTRY OF FINANCE GENERAL CUSTOMS DEPARTMENT
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---------------

No: 11727/TCHQ-QLRR
RE: establishment and application of criteria to the VNACCS/VCIS system

Hanoi, September 26, 2014

 

To: Customs Departments of provinces and cities

Over the past period, the General Department of Customs has received several feedbacks from businesses on the frequency of prolonged physical inspections of exported and imported goods without any violation found, which negatively affects their export and import operations. After inspecting and checking, the reason for the said difficulties uncovered is the analysis criteria established by the Customs Departments that have been widely applied to the VNACCS/VCIS system for an extended period. The application of such criteria reduces the quality and effectiveness in risk management, and cause difficulties in the export and import operations of the businesses.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 11727/TCHQ-QLRR dated September 26, 2014, establishment and application of criteria to the VNACCS/VCIS system

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125