Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Offical Dispatch No. 6688/TXNK-CST dated October 29, 2018 Antidumping duty refunds

Số hiệu: 6688/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 29/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6688/TXNK-CST
V/v hoàn thuế chống bán phá giá đã nộp

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TAJIMA STEEL VIỆT NAM
(Lô CN6-1, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số TSV/10/18CBPG ngày 10/10/2018 của Công ty TNHH TAJIMA STEEL Việt Nam (Công ty) về việc hoàn thuế chống bán phá giá. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu.

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Theo quy định tại số thứ tự 17 mục II Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì hàng hóa áp dụng biện pháp thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo quy định của Bộ Công Thương phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thì việc kê khai, thu thuế, nộp thuế, hoàn thuế đối với thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật liên quan.

Cơ sở hoàn thuế, hồ sơ, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; khoản 63 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 129 Thông tư số 38/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính.

Do nội dung trình bày tại công văn số TSV/10/18CBPG của Công ty TNHH TAJIMA STEEL Việt Nam chưa rõ nên Cục Thuế XNK không đủ cơ sở để trả lời vướng mắc, đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

 

GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
IMPORT – EXPORT DUTY DEPARTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 6688/TXNK-CST
Re. Antidumping duty refunds

Hanoi, October 29, 2018

 

Dear TAJIMA STEEL VIETNAM Co., Ltd.
(Block CN6-1, Thach That - Quoc Oai IP, Phung Xa commune, Thach That district, Hanoi)

The Export – Import Duty Department has received the official correspondence No. TSV/10/18CBPG dated October 10, 2018 of TAJIMA STEEL VIETNAM Co., Ltd. on antidumping duty refunds.  On this issue, by this document, the Import – Export Duty Department would like to express the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Offical Dispatch No. 6688/TXNK-CST dated October 29, 2018 Antidumping duty refunds

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196