Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5070/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về giá tính thuế lô hàng rượu nhập khẩu theo tờ khai số: 2353/NKD/KVI ngày 17/01/2005 tại Chi cục Hải quan Khu vực I - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Số hiệu: 5070/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5070/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế rượu

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/CVKN-ATN ngày 06/10/2005 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ An Thiên Nam khiếu nại về giá tính thuế lô hàng rượi nhập khẩu theo tờ khai số: 2353/NKD/KVI ngày 17/01/1005 tại Chi cục Hải quan khu vực I - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số: 1889/TCHQ-KTTT ngày 28/4/2003 của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của doanh nghiệp.

Căn cứ điểm 2 chương IV Khiếu nại và xử lý vi phạm của Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Hải quan chỉ giải quyết công văn khiếu nại của doanh nghiệp chuyển đến khi đã có công văn trả lời của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đã ra quyết định về trị giá tính thuế và Cục trưởng Cục Hải quan địa phương cho công ty.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xem xét giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp theo thẩm quyền, báo cáo Tổng cục theo quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5070/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về giá tính thuế lô hàng rượu nhập khẩu theo tờ khai số: 2353/NKD/KVI ngày 17/01/2005 tại Chi cục Hải quan Khu vực I - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25