Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 995/TXNK-CST năm 2017 về chính sách thuế với hàng sản xuất - xuất khẩu, hàng xuất khẩu để gia công do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 995/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 29/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/TXNK-CST
V/v chính sách thuế với hàng SXXK, hàng XK để gia công

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3514/HQHCM-TXNK, 3714/HQHCM-TXNK, 752/HQHCM-TXNK của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc miễn thuế, hoàn thuế hàng sản xuất - xuất khẩu, hàng xuất khẩu để gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu tại công văn 3514/HQHCM-TXNK, công văn 3714/HQHCM-TXNK.

Các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ trong đó trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được quy đinh tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, không có trường hợp miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu của các tờ khai đăng ký từ ngày 01/9/2016.

2. Về chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình sản xuất xuất khẩu sau đó cung ứng cho doanh nghiệp khác sản xuất hàng xuất khẩu tại công văn 3514/HQHCM-TXNK: Nội dung này Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Về việc xử lý thuế, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế đối với các tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu đăng ký trước ngày 01/9/2016 chưa tái xuất sản phẩm tại công văn 3514/HQHCM-TXNK: Nội dung này Tổng cục Hải quan đang có văn bản trình Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.

4. Vướng mắc của Công ty TNHH MTV Hồng Á nêu tại công văn 3514/HQHCM-TXNK về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công: Nội dung này Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến của các Bộ, Ngành có liên quan, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Tổng cục Hải quan sẽ trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 995/TXNK-CST năm 2017 về chính sách thuế với hàng sản xuất - xuất khẩu, hàng xuất khẩu để gia công do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


895
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144