Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 992/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn khai báo ủy thác trên hệ thống VNACCS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 992/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 992/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn khai báo ủy thác trên hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH kinh doanh XNK Vạn Thông
(Tầng 2, tòa nhà HTN, 18/450 Phương Lưu 1, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 54/CV-VT ngày 14/7/2014 của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu Vạn Thông về việc ủy thác xuất nhập khẩu và khai báo trên hệ thống VNACCS, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo quy định của Luật Thương mại; Điều 16, Điều 17 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về hoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định Công ty phải có hợp đồng ủy thác giữa Công ty (bên nhận ủy thác) và bên ủy thác.

- Việc khai báo trên hệ thống VNACCS: Khi làm thủ tục nhập khẩu/tạm nhập sẽ khai tên Công ty tại chỉ tiêu người nhập khẩu, tên Công ty ủy thác nhập khẩu tại chỉ tiêu người ủy thác nhập khẩu. Khi làm thủ tục xuất khẩu/tái xuất sẽ khai tên Công ty tại chỉ tiêu người xuất khẩu, tên Công ty ủy thác xuất khẩu tại chỉ tiêu người ủy thác xuất khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/c);
- Cục HQ TP.Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 992/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn khai báo ủy thác trên hệ thống VNACCS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.957

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174