Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thời điểm nộp thuế nhập khẩu.

Số hiệu: 991-TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 991-TCT/NV3

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 991 TCT/NV3 NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỜI ĐIỂM NỘP THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Tổng cục hải quan

Trả lời Công văn số 531/TCHQ-KTTT ngày 14/02/2001 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời điểm tính thuế đối với lô hàng "gỗ ván dăm ép thành tấm" của Công ty Kinh doanh Vật tư và xuất nhập khẩu Vật liệu xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về thuế suất thuế nhập khẩu: Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ/BTC ngày 05/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hóa nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới, thì:

- Mặt hàng gỗ ván dăm ép thành tấm thuộc mã số 4410.19.00 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10% (mười phần trăm).

2- Về thời điểm tính thuế nhập khẩu: Căn cứ qui định tại Điểm 1 Mục II Phần C Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: thời điểm tính thuế nhập khẩu là ngày đối tượng nộp thuế đã nộp tờ khai hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan Hải quan. Do vậy, trường hợp lô hàng gỗ ván dăm ép thành tấm của Công ty Kinh doanh Vật tư và xuất nhập khẩu Vật liệu xây dựng không được áp dụng thời điểm tính thuế tại Quyết định số 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thực hiện

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thời điểm nộp thuế nhập khẩu.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5