Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 991/GSQL-GQ2 năm 2013 C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 991/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 09/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/GSQL-TH
V/v C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
(Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 01-25/09/2013 ngày 25/09/2013 của Công ty TNHH Yamaha về thuế suất hàng nhập khẩu có C/O mẫu AANZ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 2, Thông tư số 44/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định khu vực Thương mại tự do ASEAN - Úc, Niu Di Lân giai đoạn 2012 - 2014 quy định chi tiết điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất AANZFTA. Công ty có thể tham khảo quy định tại Thông tư số 44 nêu trên để biết thông tin chi tiết về mức thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc, Niu Di Lân.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 991/GSQL-GQ2 năm 2013 C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.007
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41