Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 988/TCHQ-TXNK về hoàn thuế xe tải tự đổ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 988/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 988/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế xe tải tự đổ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 93/HQTH-NV ngày 1.2.2012 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc hoàn thuế nhập khẩu xe tải tự đổ tổng trọng lượng có tải từ 24 tấn đến không quá 45 tấn do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nhập khẩu từ 1.1.2008 đến 21.12.2009 theo hướng dẫn phân loại tại công văn số 10565/BTC-CST ngày 9.8.2011 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo hướng dẫn về các căn cứ phân loại hàng hóa quy định tại Mục II, Phần B, Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính (trong đó có tài liệu kỹ thuật, mô tả chi tiết hàng hóa, catalogue minh họa hàng hóa) đối chiếu với hướng dẫn tại công văn số 10565/BTC-CST của Bộ Tài chính để xem xét trường hợp đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp.

Nếu xác định hàng hóa thực tế đáp ứng được đầy đủ, chính xác các tiêu chí, điều kiện nêu tại công văn số 10565/BTC-CST thì hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Thanh hóa biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 988/TCHQ-TXNK về hoàn thuế xe tải tự đổ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16