Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 988/GSQL-GQ3 năm 2014 về cấp giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu - tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 988/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 23/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 988/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu - tặng

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được Đơn xin cấp phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng số 15/2014/CV-TCM ngày 10/7/2014 của công ty CP Tư vấn giáo dục TACOMA - TP Đà Nẵng (có đồng kính gửi Cục Hải quan TP Đà Nẵng). Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hồ sơ gửi kèm Đơn số 15/2014/CV-TCM của công ty CP Tư vấn giáo dục TACOMA -TP Đà Nẵng thì trên Vận tải đơn số SSS-SGN-70H, người gửi hàng là Prestige Trading, người nhận hàng là Tran Van Bang, xe ô tô về đến cảng Đà Nẵng ngày 21/12/2012. Tuy nhiên do kinh doanh thua lỗ, ông Bằng đã không thể thanh toán số tiền mua xe cho công ty Prestige Trading và đề nghị tái xuất chiếc xe. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, công ty Prestige Trading đã quyết định trao tặng chiếc xe cho công ty CP Tư vấn giáo dục TACOMA - TP Đà Nẵng. Đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng căn cứ các quy định hiện hành để rà soát bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu của công ty, nếu không có vướng mắc nào phải xác minh làm rõ thì thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng cho công ty CP Tư vấn giáo dục TACOMA - TP Đà Nẵng.

2. Cục Hải quan Đà Nẵng có văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để Cục Thuế địa phương theo dõi, tính thuế chiếc xe theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 988/GSQL-GQ3 năm 2014 về cấp giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu - tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174