Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 984/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc trong công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước theo Thông tư 184/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 984/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 20/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 984/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong công tác phối hợp thu NSNN theo TT 184/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 974/HQHP-TXNK ngày 23/01/2017 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc trong công tác phối hợp thu NSNN theo TT 184/2015/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi kiểm tra trên hệ thống kế toán thuế thì Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thái Sơn (MST: 0301422238) được Ngân hàng ANZ trích nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT là: 231.941.520 đồng chuyển thông tin nộp tiền qua Cổng thanh toán điện tử hải quan để trừ nợ, nhưng không chuyển tiền về tài khoản của Chi cục Hải quan CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Hiện bảng kê giy nộp tin của Ngân hàng ANZ chuyn vào tài khoản của Chi cục Hải quan Gia thụy - Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan Gia thụy thực hiện lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ để nộp cho số tiền thuế chưa thanh khoản ngân sách của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thái Sơn tại Chi cục Hải quan CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ;
- Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 984/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc trong công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước theo Thông tư 184/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196