Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9835/TCHQ-TXNK năm 2016 về trả hồ sơ xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9835/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9835/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại XNK Dịch vụ IBUS Việt Nam.
(17/5 Đường Đồng Khởi, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được các Đơn đề nghị số 01/IBUS, 02/IBUS, 03/IBUS, 04/IBUS, 05/IBUS ngày 07/10/2016 của Công ty TNHH Thương mại XNK Dịch vụ IBUS Việt Nam đề nghị xác định trước mã số. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.”

Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. Ví dụ:

- Đơn đề nghị xác định trước mã số không điền đầy đủ thông tin tại các mục 8, 14, 19, 20, 21.

- Không có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa

- Theo Đơn đề nghị xác định trước mã số, tại Mục A thì Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số là Công ty TNHH Thương mại XNK Dịch vụ IBUS Việt Nam. Tuy nhiên, tại Mục E, tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật lại là Công ty TNHH Global L&S.

- Tại Mục 25, doanh nghiệp có nêu cơ sở đề nghị là C/O form AK nhưng hồ sơ xác định trước mã số không có tài liệu này.

- Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số của doanh nghiệp cần có mẫu hàng để phân tích, giám định.

Do vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty.

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ các hồ sơ đề nghị xác định mã số nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số đối với mặt hàng trên, đề nghị Công ty lập đơn đề nghị xác định trước mã số mới theo đúng quy định kèm theo mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét, giải quyết theo quy định. Trong đó:

- Điền đầy đủ, rõ ràng các tiêu chí trên đơn

- Lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015.

- Tài liệu kỹ thuật đúng như quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại XNK Dịch vụ IBUS Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-T.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9835/TCHQ-TXNK năm 2016 về trả hồ sơ xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196