Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9834/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 9834/BTC-TCHQ
V/v thời hạn nộp thuế GTGT đối với VT-TB nhập khẩu để đóng tàu

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007

Kính gửi:

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
(109 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 609/CNT-TCKT ngày 12/04/2007 của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về việc chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu biển. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.b điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; điểm 1.d điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và điểm 7.2, khoản I, Phần G Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3007/VPCP-KTTH ngày 01/06/2007 của Văn phòng Chính phủ V/v nộp thuế GTGT đối với vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu biển;

Các doanh nghiệp đóng tàu trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam được áp dụng thời hạn nộp thuế GTGT là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ đóng tàu biển có trọng tải từ 3.000T trở lên với điều kiện đơn vị chấp hành tốt pháp luật về thuế. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam được duy trì cơ chế hỗ trợ này đến hết năm 2008.

Để được áp dụng thời hạn nộp thuế GTGT là 12 tháng, các doanh nghiệp đóng tàu phải xuất trình hợp đồng đóng mới tàu biển; đăng ký định mức tiêu hao vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để theo dõi, quản lý việc sử dụng.

Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đóng xong tàu, cơ sở đóng tàu phải kê khai quyết toán số vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu đã thực sử dụng đóng tàu với cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng số vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu như kê khai thì chỉ được áp dụng thời hạn nộp thuế là 30 ngày và bị tính phạt chậm nộp từ ngày thứ 31 kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan. Cơ quan hải quan nơi cơ sở đóng tàu đăng ký làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm theo dõi, thanh quyết toán và thu đủ số thuế GTGT phải nộp theo đúng thời hạn quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam biết và hướng dẫn các doanh nghiệp đóng tàu liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu VT, TCHQ;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9834/BTC-TCHQ ngày 24/07/2007 về việc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!