Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 981/GSQL-GQ1 năm 2014 vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 981/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 981/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Bột giặt Lix.

Trả lời công văn số 07/2014/CV-KTNB ngày 03/7/2014 của Công ty CP Bột giặt Lix về vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 về tăng cường công tác quản lý thuế, quản lý hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền và công văn số 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thì: Khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, cơ quan Hải quan phải kiểm tra thực tế (100%) đối với hàng hóa xuất khẩu, ghi đầy đủ, cụ thể kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và thông tin về phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của công văn số 12485/BTC-TCT dẫn trên.

Việc xác định doanh nghiệp có thuộc đối tượng áp dụng của công văn số 12485/BTC-TCT hay không để áp dụng hình thức, mức độ kiểm tra hải quan phù hợp là do cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu thực hiện. Do vậy, đối với trường hợp vướng mắc của Công ty CP Bột giặt Lix nêu tại công văn số 07/2014/CV-KTNB trên, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu để có văn bản xác nhận về việc thực hiện thủ tục hải quan có đúng quy định hiện hành hay không và liên hệ với cơ quan Thuế để được xem xét, hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 981/GSQL-GQ1 năm 2014 vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253