Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 979/GSQL-GQ2 năm 2013 phối hợp xử lý phế liệu của IPV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 979/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/GSQL-GQ2
V/v phối hợp xử lý phế liệu của IPV

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19-2013/TCHQ ngày 3/10/2013 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (IPV) thông báo thông tin nhà thầu xử lý, bóc tách phế liệu và địa điểm xử lý. Theo đó, nhà thầu phụ trách việc bóc tách phế liệu cho IPV là Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Ngọc Tân Kiên, có địa chỉ tại 481 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, địa điểm xử lý tiêu hủy tại: Lô G05-4&MB 4-1, 03, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh phúc, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An (theo công văn của IPV đính kèm).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An phối hợp thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2432/TCHQ-GSQL ngày 8/5/2013 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- C.ty TNHH Intel Products Việt Nam (thay t/lời);
(Lô I2, đường D1, KCNC Sài Gòn, Q9, TPHCM)
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 979/GSQL-GQ2 năm 2013 phối hợp xử lý phế liệu của IPV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25