Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 978/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 978/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 20/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/TCHQ-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

 

Ngày 14/02/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 820/TCHQ-TXNK tiếp tục hướng dẫn thực hiện chuyn đổi hệ thống phần mềm kế toán thuế tập trung theo Thông tư 174/2015/TT-BTC. Để thuận tiện trong công việc rà soát và hỗ trợ xử lý các số liệu tài khoản còn chênh lệch sau khi chuyển đổi dữ liệu, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thống nhất tổng hợp số liệu còn vướng mắc (chênh lệch do thừa, thiếu, sai) như sau:

1. Trên cơ sở báo cáo vướng mắc theo công văn số 820/TCHQ-TXNK , các đơn vị lập thành bảng tổng hợp số liệu còn chênh lệch giữa các tài khoản theo Thông tư 212 với Thông tư 174 và đề xuất cập nhật vào tài khoản chi tiết tương ứng (chi tiết theo bảng kê kèm theo), các đơn vị khai thác bản mềm trên mạng netoffice.

2. Các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợpgửi bản mềm (bản excel) bảng tổng hợp trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) vào email: huongntt@customs.gov.vn trước ngày 22/02/2017 để Tổng cục Hải quan kiểm tra, xử lý từng tài khoản của từng đơn vị (theo mã đơn vị hải quan) trên hệ thống KTTTT.

3. Các nội dung khác, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo công văn số 820/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục CNTT & TKHQ (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 


BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỐ LIỆU CÒN CHÊNH LỆCH VÀ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG VÀO TÀI KHOẢN TƯƠNG ỨNG
(Kèm theo công văn số: 978/TCHQ-TXNK ngày 20 tháng 02 năm 2017 của TCHQ)

Số liệu của Tài khoản cũ theo TT 212 khi chuyển đổi còn chênh lệch

Số liệu hiện trạng được chuyển đổi sang Thông tư 174 chưa phù hợp (chênh lệch, sai, thiếu) với Thông tư 212

Số liệu theo Thông tư 174 chưa phù hợp (chênh lệch, sai, thiếu) đề nghị bổ sung vào tài khoản chi tiết tương ứng

Nguyên nhân chênh lệch

Số hiệu Tài khon theo TT 212

Nợ

Tài khoản tương ứng theo TT 174

Nợ

Tài khoản theo TT 174 đề nghị sửa đổi / bổ sung

Nợ

S ĐU K/s

 

 

 

 

 

 

Số hiệu tài khoản: (ví dụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S LIU TRONG K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu tài khoản: (ví dụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S LIỆU LŨY K NĂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu tài khoản: (ví dụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ LIỆU CUỐI KỲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu tài khoản: (ví dụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đề nghị các đơn vị lập riêng các sheet theo từng chi cc (theo mã đơn vị hải quan có Bảng cân đối tài khoản) và bảng tổng hợp toàn Cục.

- Chỉ đưa vào bảng trên các số liệu của các tài khoản còn chênh lệch (sai, thiếu, thừa).

- Đối với các khon còn chênh lệch, căn cứ nội dung khoản chênh lệch đơn vị đề nghị đưa vào tài khoản chi tiết tương ứng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 978/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


700

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251