Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 977/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin tái xuất xăng dầu vào khu chế xuất Linh Trung III và xin được miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Số hiệu: 977/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 977/TCHQ-GSQL
V/v: Xăng dầu bán vào khu chế xuất Linh Trung III

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Tây Ninh 

 

Trả lời công văn số 196/CHQTN-NV ngày 27/2/2006 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc Công ty Liên doanh khai thác kinh doanh KCX Sài Gòn - Linh Trung về việc xin tái xuất xăng dầu vào khu chế xuất Linh Trung III và xin được miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điều 4 và điều 6 Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu thì chỉ các doanh nghiệp được Bộ Thương mại cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu được bán xăng dầu tạm nhập từ nước ngoài cho các doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất và các doanh nghiệp chế xuất nằm trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao theo Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất của Bộ Thương mại.

Theo quy định dẫn trên, nếu Công ty Liên doanh khai thác kinh doanh KCX Sài Gòn - Linh Trung không được Bộ Thương mại cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu thì Công ty không được tái xuất xăng dầu vào khu chế xuất theo Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành theo Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 977/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin tái xuất xăng dầu vào khu chế xuất Linh Trung III và xin được miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.343
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250