Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9768/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Phạm Huyền Anh
Ngày ban hành: 29/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9768/NHNN-TTGSNH
V/v quy định về giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh mang theo đá quý.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hi quan

Phúc đáp công văn số 5209/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2017 của Quý Đơn vị về việc xuất khẩu đá quý; căn cứ vào quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, NHNN có trách nhiệm và đã ban hành văn bản hướng dẫn về mức giá trị của đá quý khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh mang theo phải khai báo hải quan (Điều 9 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền),

2. Theo quy định tại Điều 55 Luật Hải quan thì NHNN cần quy định giấy tờ mà cá nhân khi xuất cảnh mang theo đá quý vượt mức 300 triệu đồng quy định tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN. Về quy định này, NHNN sẽ nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan ban hành văn bản quy định về giấy tờ theo quy định tại Điều 55 Luật Hải quan.

Trên đây là ý kiến của NHNN gửi Quý Đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Chánh TTGSNH (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH
11(1).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Phạm Huyền Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9768/NHNN-TTGSNH ngày 29/11/2017 quy định về giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh mang theo đá quý do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.251