Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9738/TCHQ-GSQL năm 2016 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9738/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9738/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được thư điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Singapore thông báo kết quả xác minh một số C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác minh, nội dung cụ thể như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Singapore đã xác nhận các C/O mà Tng cục Hải quan xác minh là hp pháp, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Đối với các trường hợp mà người sản xuất và người xuất khẩu có trụ sở cùng một nước, do cơ quan cấp của Singapore không coi đó là trường hp C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành nên đã không thể hiện thông tin của bên thứ ba trên C/O.

Trường hp không có nghi ngờ nào khác về các thông tin khai báo trên C/O và xuất xứ của lô hàng, C/O được chấp nhận.

Đ nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định. (Đính kèm 53 C/O đã được gửi đi xác minh).

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Tico (Thay t/l) (đ/c: 98 Lũy Bán Tích, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL
(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9738/TCHQ-GSQL năm 2016 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74