Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 972/TCHQ-TXNK vướng mắc về thu lệ phí cà phê xuất khẩu năm 2013 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 972/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 23/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 972/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về thu lệ phí cà phê xuất khẩu năm 2013

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

Trả lời công văn số 104/HQGLKT-NV ngày 31/01/2013 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum về việc vướng mắc về mức thu lệ phí cà phê Hội viên năm 2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hiện nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được văn bản của Bộ Tài chính quy định về mức thu lệ phí cà phê Hội viên năm 2013, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn số 10179/BTC-TCDN ngày 31/07/2012 của Bộ Tài chính về việc mức thu lệ phí cà phê Hội viên năm 2012. Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định mức thu mới, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo để các đơn vị thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Cục Hải quan tỉnh, Tp thực hiện;
- Hiệp hội Cà phê-Cacao VN;
(Số 5 Ông Ích Khiêm - Ba Đình - Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 972/TCHQ-TXNK vướng mắc về thu lệ phí cà phê xuất khẩu năm 2013 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219