Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 968/TCHQ-GSQL về việc gia hạn tờ khai xăng dầu tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 968/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 968/TCHQ-GSQL
V/v: gia hạn tờ khai xăng dầu tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Sau khi Bộ Công thương ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03/01/2008 về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu (thay thế Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM) có hiệu lực thi hành, tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố đang tồn tại vướng mắc về việc gia hạn tờ khai xăng dầu tạm nhập tái xuất, cụ thể như sau:

1) Những trường hợp tờ khai xăng dầu tạm nhập tái xuất đã gia hạn lần 1 hoặc lần 2 theo quy định tại Điều 9 Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương ) nhưng chưa tái xuất hết lượng xăng dầu thực tạm nhập, nay doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn tờ khai tạm nhập tái xuất trong khi Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM đã hết hiệu lực thi hành thì thực hiện theo văn bản nào?

2) Những trường hợp tờ khai xăng dầu tạm nhập tái xuất chưa gia hạn, trong khi Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT dẫn trên đã có hiệu lực thi hành và không quy định về điều kiện, thẩm quyền gia hạn tờ khai xăng dầu tạm nhập tái xuất. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn tờ khai xăng dầu tạm nhập tái xuất thì thực hiện theo văn bản nào?

Đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến về hai (02) nội dung nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Trân trọng sự hợp tác của quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 968/TCHQ-GSQL về việc gia hạn tờ khai xăng dầu tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154