Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 968/GSQL-GQ3 năm 2013 đề nghị hưởng chính sách đãi ngộ của chuyên gia của Bộ Y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 968/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/GSQL-GQ3
V/v đề nghị hưởng chính sách đãi ngộ của chuyên gia của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Ông Lê Văn Quý.
(Địa chỉ: 185 phố Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN)

 

Trả lời văn bản đề ngày 20/9/2013 của ông Lê Văn Quý về việc đề nghị xem xét được hưởng chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/6/2000 của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì cơ quan Hải quan không có thẩm quyền xác nhận điều kiện cho hưởng chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam.

Đề nghị ông Lê Văn Quý căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG dẫn trên để thực hiện theo đúng quy định.

2. Xin lưu ý, căn cứ nội dung quy định tại Điều 4, Mục I Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tại điểm a khoản 2 mục I Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNGmục I Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG ngày 21/6/2001 của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao thì Giấy xác nhận ông Lê Văn Quý là chuyên gia tư vấn tại công văn số 576/DP-VP ngày 03/7/2013 của Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế (đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, không phải cơ quan cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ) không đủ điều kiện để cơ quan Hải quan xem xét, giải quyết cho ông Lê Văn Quý được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô và các trang thiết bị, đồ dùng cá nhân phục vụ cho công việc và sinh hoạt trong thời gian ông Lê Văn Quý công tác tại Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để ông Lê Văn Quý được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để theo dõi);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 968/GSQL-GQ3 năm 2013 đề nghị hưởng chính sách đãi ngộ của chuyên gia của Bộ Y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116