Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9666/TCHQ-TXNK năm 2014 về thủ tục xác nhận tờ khai sao y trong hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9666/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 01/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9666/TCHQ-TXNK
V/v thủ tục xác nhận tờ khai sao y

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1422/HQĐNa-TXNK ngày 4/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiến nghị thủ tục xác nhận tờ khai sao y trong hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 112, khoản 10 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;

Quy định về thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính (bản lưu của cơ quan hải quan) trường hợp người khai hải quan không xuất trình bản chính tờ khai hải quan khi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế tại điểm b khoản 10 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC áp dụng đối với cả trường hợp hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu, do đó, tùy từng trường hợp cụ thể phát sinh tại đơn vị hải quan mà cơ quan hải quan xử lý như sau:

- Trường hợp xử lý hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu thì thực hiện sao y tờ khai xuất khẩu;

- Trường hợp xử lý hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu thì thực hiện sao y tờ khai nhập khẩu.

- Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9666/TCHQ-TXNK năm 2014 về thủ tục xác nhận tờ khai sao y trong hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108